• Ogłoszenie Prezydenta m.st.  Warszawy o pisemnym nieograniczonym przetargu publicznym na oddanie w najem lokali mieszkalnych położonych w budynkach wybudowanych po 1995 r. o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m2

Ogłoszenie

Wykaz lokali

Zarządzenie nr 731/2017 z 19-04-2017