DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI

Zasady dzierżawy na okres do trzech lat nieruchomości miasta st. Warszawy i nieruchomości Skarbu Państwa, dla których organem reprezentującym właściciela jest Prezydent miasta st. Warszawy zostały zawarte w Zarządzeniu Prezydenta Miasta nr 811/2017, z dnia 05.05.2017r.

Zarządzenie Nr 180/2018 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 2 lutego 2018r. w sprawie powierzenia w zarząd i administrowanie Zakładowi Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy niektórych nieruchomości położonych w Warszawie w Dzielnicy Praga-Północ

 

 

Prezydent m.st. Warszawy działajacy na podstawie art.35 ust.1 z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy oraz w Zakładzie Gospodarowania Neieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy, wywieszany jest do publicznej wiadomości :

Wykaz NR1 nieruchomości do przekazania w dzierżawę na okres do 3 lat.

Wykaz NR2 nieruchomości do przekazania w dzierżawę na okres do 3 lat

Wykaz NR3 nieruchomości do przekazania w dzierżawę na okres do 3 lat

 

Uchwała nr 1086-2018 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 30.05.2018r.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 1086-2018 z dnia 30.05.2018r.