Prezydent m.st. Warszawy działajacy na podstawie art.35 ust.1 z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy oraz w Zakładzie Gospodarowania Neieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy, wywieszany jest do publicznej wiadomości :

 

 

 

Łochowska 47 - wykaz nieruchomości do przekazania w dzierżawę czasową.

Jagiellońska 61 - wykaz nieruchomości do przekazania w dzierżawę na okres do 3 lat.

Jagiellońska 61 - ogłoszenie konkursu na dzierżawę gruntu

JAGIELLOŃSKA 61 - WYNIKI KONKURSU NA DZIERŻAWĘ