Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ m. st, Warszawy

Postępowanie: Konkurs na najem garaży na dzień 12.01.2018r.

Status postępowania W toku
Rodzaj najmu obiektu Konkurs na najem do 3 lat
Data ogłoszenia 12.12.2017
Termin składania ofert 10.01.2018 15:00
Otwarcie ofert 12.01.2018 11:00

Opis

 

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC

 1. st. WARSZAWY

z dnia 12 grudnia  2017 r.

o konkursie ofert na najem garaży na okres do 3 lat

Na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 marca 2002r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2015r. poz. 1438.) i § 45 pkt 5 statutu Dzielnicy Praga Północ miasta stołecznego Warszawy stanowiącego załącznik nr 7 do Uchwały Nr LXX/2182/2010 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 14 stycznia 2010r. w sprawie nadania statutów dzielnicom miasta stołecznego Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016r. poz.420.) i § 3 ust.1 i ust.2,§ 4 ust.1 i ust. 2 oraz § 5 Zarządzenia nr 5923/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 7 maja 2014r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres
do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat. oraz Uchwały Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m. st. Warszawy Nr 8159/2017 z dnia 15 listopada 2017r.,w sprawie przeznaczenia do najmu garaży wchodzących w skład zasobu garaży m. st. Warszawy na obszarze Dzielnicy Praga-Północ zostaje ogłoszony: Konkurs ofert na najem  garaży na okres do 3 lat

 

 • 1.
 1. Termin rozstrzygnięcia konkursu zostaje wyznaczony na dzień 12 stycznia 2018r
 2. Szczegółowe dane o garażach, ich warunkach najmu, wymogach treści oferty, wysokości wadium, godzinie otwarcia ofert określają: ogłoszenie o konkursie, „warunki - regulamin konkursu”, wzór oferty, które stanowią załączniki nr 1-3
  do ogłoszenia.
 3. Ogłoszenie o konkursie podlega zamieszczeniu:
  1. na stronie internetowej Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy,
  2. na stronie internetowej Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami
   w Dzielnicy Praga-Północ ,
  3. na tablicach ogłoszeń Urzędu Dzielnicy Praga-Północ, Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ st. Warszawy, w Administracjach Obsługi Mieszkańców ZGN,
  4. na garażach przeznaczonych do najmu,
  5. w prasie lokalnej.
 • 2.

 Wykonanie Ogłoszenia powierza się Dyrektorowi Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ m. st. Warszawy.

 

Burmistrz

Dzielnicy Praga-Północ

m.st. Warszawy

Wojciech Zabłocki

Załączniki

oferta-konkursowa-na-najem-garau.pdf
ogloszenie-12-stycze-2018r.pdf
warunki-konkursu-ofert-na-najem-garay-padziernik-2016.pdf
Zaacznik--do-Ogloszenia.pdf

Kontakt

ul. Jagiellońska 23

03-719 Warszawa

 

NIP: PL 5252248481, REGON: 015259640

 

Centrala:

22 205 41 00, 22 818 01 99,

22 619 59 79, 22 619 43 57.

fax: 22 205 41 90

 

Strona wykorzystuje COOKIES wyłącznie dla potrzeb bieżącej sesji i prawidłowego działania serwisu. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.