Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ m. st, Warszawy

Regulacje prawne

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami
Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (DZ. U. Nr 207, poz. 2108)
Uchwała Nr LVI/1668/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat oraz wyrażenia zgody na zawarcie, po umowie zawartej na czas oznaczony, kolejnej umowy najmu z tym samym podmiotem
Zarządzenie nr 5923/2014Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawyz dnia 7.05. 2014 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat,
Zarzadzenie Nr 6056/2014 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie krótkotrwałego udostępnienia lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych
Uchwala Nr LXVII/1857/2018 Rady m. st. Warszawy z dnia 24 maja 2018r. w sprawie zasad wynajmowania z zasobu lokalowego m.st. Warszawy pracowni do prowadzenia działalności twórczej w dziedzinie kultury i sztuki i warszawskich historycznych pracowni artystycznych oraz zmiany uchwały w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat oraz wyrażenia zgody na zawarcie, po umowie zawartej na czas oznaczony, kolejnej umowy najmu z tym samym podmiotem oraz uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy
Uchwała Nr 492/2015 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m. st. Warszawy z dnia 1 kwietnia 2015r w sprawie określenia rodzajów usług rzemieślniczych, których działalność jest pożadana na ternie Dzielnicy oraz ustalenia mnimalnej stawki czynszu z tytułu najmu lokali użytkowych na rzecz podmiotów świadczących te usługi.
Uchwała 1642/2012 Zarządu dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 10 sierpnia 2012 w sprawie obniżenia stawki czynszu za najem lokali użytkowych wchodzących w skład zasobu lokali m.st. Warszawy na obszarze dzielnicy Praga-Północ z tytułu udostępniania toalet do użytku publicznego
Uchwała Nr 824/2015 z dnia 13.05.2015r. Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w sprawie nie przeznaczania do sprzedaży lokali użytkowych z zasobu m.st. Warszawy Dzielnicy Praga-Północ usytuowanych na parterach w budynkach frontowych.
Uchwała Nr 1394/2015 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 08.07.2015r w sprawie ustalenia minimalnej stawki czynszu z tytułu najmu lokali użytkowych na rzecz podmiotów prowadzących biznes elektroniczny tzw. e – biznes.
Uchwała Nr 7327/2017 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m. st. Warszawy z dnia 02.08.2017r w sprawie ustalenia zasad okresowego obniżenia stawki czynszu z tytułu najmu lokali użytkowych usytuowanych przy ulicy Targowej na odcinku od ulicy Wileńskiej do 11 Listopada w związku z budowa wschodniego odcinka II linii metra.

Kontakt

ul. Jagiellońska 23

03-719 Warszawa

 

NIP: PL 1132524746, REGON: 015259640

 

Centrala:

22 205 41 00, 22 818 01 99,

22 619 59 79, 22 619 43 57.

fax: 22 205 41 90

 

Strona wykorzystuje COOKIES wyłącznie dla potrzeb bieżącej sesji i prawidłowego działania serwisu. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.