Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ m. st, Warszawy

Regulacje prawne

Uchwała Nr 492/2015 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m. st. Warszawy z dnia 1 kwietnia 2015r w sprawie określenia rodzajów usług rzemieślniczych, których działalność jest pożadana na ternie Dzielnicy oraz ustalenia mnimalnej stawki czynszu z tytułu najmu lokali użytkowych na rzecz podmiotów świadczących te usługi.
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651)
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (DZ. U. Nr 207, poz. 2108)
Uchwała Nr LVI/1668/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat oraz wyrażenia zgody na zawarcie, po umowie zawartej na czas oznaczony, kolejnej umowy najmu z tym samym podmiotem
Zarządzenie nr 5923/2014 Prezydenta Miasta st. Warszawy, z dnia 7 maja 2014 r., w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych, na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat.
Zarządzenie Dyrektora ZGN Nr 28/2013 z dnia 15.05.2013r. w sprawie powołania komisji ds. opiniowania i wnioskowania w sprawach najmu lokali użytkowych w przypadakach zawierania umów najmu bądź zmian ich treści oraz najem w trybie poza konkursowym i poza przetargowym.
Uchwała 1642/2012 Zarządu dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 10 sierpnia 2012 w sprawie obniżenia stawki czynszu za najem lokali użytkowych wchodzących w skład zasobu lokali m.st. Warszawy na obszarze dzielnicy Praga-Północ z tytułu udostępniania toalet do użytku publicznego
Zarządzenie Dyrektora ZGN Nr 38/2014 z dnia 19 maja 2014r w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 28/2013 Dyrektora Zakladu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ m. st. Warszawy z dnia 15 maja 2013r. w sprawie powolania komisji ds. opiniowania i wnioskowania w sprawach najmu lokali użytkowych w przpadkch zawartych umów najmu bądź zmian ich treści oraz najem w trybie poza konkursem i poza przetargiem.
Zarządzenie Nr 29/2015 z dnia 8 maja 2015 Dyrektora Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w sprawie zmiany § 2 Zarządzenia Nr 38/2014 Dyrektora Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 19 maja 2014r.
Uchwała Nr 824/2015 z dnia 13.05.2015r. Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w sprawie nie przeznaczania do sprzedaży lokali użytkowych z zasobu m.st. Warszawy Dzielnicy Praga-Północ usytuowanych na parterach w budynkach frontowych.
Uchwała nr 7042/2017 z dnia 28 czerwca 2017r. Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawa w sprawie : ustalenia zasad okresowego obniżenia stawki czynszu z tytułu najmu lokali użytkowych usytuowanych przy ulicy Strzeleckiej na odcinku od ulicy Konopackiej do Kowelskiej w związku z budową wschodniego odcinka II linii metra
Zarządzenie Nr 5923/2014 z dnia 7 maja 2014r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat (ze zm.18.08.2017r).
Uchwała Nr 7327/2017 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m. st. Warszawy z dnia 02.08.2017r w sprawie ustalenia zasad okresowego obniżenia stawki czynszu z tytułu najmu lokali użytkowych usytuowanych przy ulicy Targowej na odcinku od ulicy Wileńskiej do 11 Listopada w związku z budowa wschodniego odcinka II linii metra.
Zarzadzenie Nr 6056/2014 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie krótkotrwałego udostępnienia lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych
Uchwała Nr 1394/2015 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 08.07.2015r w sprawie ustalenia minimalnej stawki czynszu z tytułu najmu lokali użytkowych na rzecz podmiotów prowadzących biznes elektroniczny tzw. e – biznes.
Zarządzenia nr 5923/2014 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7.05. 2014 rw sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat, uwzględniającego zmiany wprowadzone: zarządzeniem nr 1190/2018 Prezydenta MiastaStołecznego Warszawy z dnia 27 lipca 2018 r.

Kontakt

ul. Jagiellońska 23

03-719 Warszawa

 

NIP: PL 1132524746, REGON: 015259640

 

Centrala:

22 205 41 00, 22 818 01 99,

22 619 59 79, 22 619 43 57.

fax: 22 205 41 90

 

Strona wykorzystuje COOKIES wyłącznie dla potrzeb bieżącej sesji i prawidłowego działania serwisu. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.