Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ m. st, Warszawy

Postępowanie: USTNY KONKURS NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH NA OKRES DO 3 LAT Z DNIA 29.12.2017R.

Status postępowania W toku
Rodzaj najmu obiektu Konkurs na najem do 3 lat
Data ogłoszenia 29.12.2017
Termin składania ofert 25.01.2018 15:00
Otwarcie ofert 29.01.2018 11:00

Opis

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA DZIELNICY PRAGA-PÓŁNOC

m.st. WARSZAWY

z dnia  29 grudnia  2017 r.

o ustnym konkursie na najem lokali użytkowych na okres do 3 lat

Na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 marca 2002r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2015r poz. 1438) i § 3 ust.1 i ust.2, § 4 ust.1 i ust. 2 oraz § 5 Zarządzenia nr 5923/2014 Prezydenta m.st. Warszawy  z dnia 7 maja 2014r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat oraz Uchwały Nr 8160/2017 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m. st. Warszawy z dnia 15 listopada 2017r. w sprawie przeznaczenia do najmu w drodze konkursu ofert lokali użytkowych wchodzących w skład zasobu lokali m.st. Warszawy na obszarze Dzielnicy Praga-Północ zostaje ogłoszony ustny konkurs na najem lokali użytkowych:

 

1.

 • Termin ustnego konkursu zostaje wyznaczony na dzień 29 stycznia 2018r. o godz. 11:00.
 • Szczegółowe dane o lokalach, ich warunkach najmu, wymogach treści zgłoszenia ofertowego, wysokości wadium, godzinie otwarcia ofert określają: załączniki nr 1-3 do niniejszego ogłoszenia.
 • Ogłoszenie o konkursie podlega zamieszczeniu
  1. na stronie internetowej m.st. Warszawy i Dzielnicy Praga-Północ;
  2. na stronie internetowej Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami
   w Dzielnicy Praga-Północ;
  3. na tablicach ogłoszeń Urzędu Dzielnicy Praga-Północ, Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ
   st. Warszawy, w Administracjach Obsługi Mieszkańców ZGN;
  4. na lokalu przeznaczonym do najmu;
  5. w prasie lokalnej.

2.

 Wykonanie Ogłoszenia powierza się Dyrektorowi Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy.

Załączniki

karty_lokali_uzytkowych.pdf
Ogloszenie_Burmistrza.pdf
warunki_konkursu_ustnego.pdf
Zgloszenie_do_ustnego_konkursu.pdf

Kontakt

ul. Jagiellońska 23

03-719 Warszawa

 

NIP: PL 5252248481, REGON: 015259640

 

Centrala:

22 205 41 00, 22 818 01 99,

22 619 59 79, 22 619 43 57.

fax: 22 205 41 90

 

Strona wykorzystuje COOKIES wyłącznie dla potrzeb bieżącej sesji i prawidłowego działania serwisu. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.