Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ m. st, Warszawy

Postępowanie: ustny przetarg nieograniczony na najem lokali użytkowych z dnia 12 stycznia 2018r.

Status postępowania W toku
Rodzaj najmu obiektu Przetarg na najem do 10 lat
Data ogłoszenia 12.01.2018
Termin składania ofert 08.02.2018 15:00
Otwarcie ofert 12.02.2018 11:00

Opis

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA DZIELNICY PRAGA - PÓŁNOC m.st. WARSZAWY

z dnia 12.01.2018 r.

o ustnym przetargu nieograniczonym na najem lokali użytkowych na czas oznaczony na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż do 10 lat

Na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 marca 2002r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. 2015r poz. 1438) i § 9 Zarządzenia  Nr 5923/2014Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 7 maja 2014r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali  użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat, oraz Uchwały Zarządu Dzielnicy Nr 7043/2017 z dnia 28 czerwca 2017r., Uchwały Nr 8370/2017 z dnia 29 listopada 2017r.w sprawie przeznaczenia do najmu w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokali użytkowych wchodzących w skład zasobu lokali m.st. Warszawy na obszarze Dzielnicy Praga-Północ ogłaszam przetarg nieograniczony na najem lokali użytkowych:

 par. 1.

 1. Termin przetargu zostaje wyznaczony na dzień 12.02.2018r. o godz. 11:00.
 2. Szczegółowe dane o lokalach, warunkach najmu, wymogach treści zgłoszenia przetargowego, wysokości wadium, godzinie licytacji określają: ogłoszenie o przetargu, „regulamin ustnego przetargu”, wzór zgłoszenia udziału w przetargu, które stanowią załączniki do ogłoszenia.
 1. Ogłoszenie o przetargu podlega zamieszczeniu
  1. na stronie internetowej Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy,
  2. na stronie internetowej Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy,
  3. na tablicach ogłoszeń Urzędu Dzielnicy Praga-Północ, Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy, w Administracjach Obsługi Mieszkańców ZGN,
  4. na lokalu przeznaczonym do najmu;
  5. w prasie lokalnej.                                                                                        par. 2.

 Wykonanie Ogłoszenia powierza się Dyrektorowi Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy.

 

Załączniki

karty_lokali.pdf
Ogoszenie-_Burmistrza.pdf
Regulamin_przetargu_ustnego.pdf
Zgoszenie_do_przetargu.pdf

Kontakt

ul. Jagiellońska 23

03-719 Warszawa

 

NIP: PL 1132524746, REGON: 015259640

 

Centrala:

22 205 41 00, 22 818 01 99,

22 619 59 79, 22 619 43 57.

fax: 22 205 41 90

 

Strona wykorzystuje COOKIES wyłącznie dla potrzeb bieżącej sesji i prawidłowego działania serwisu. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.