Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ m. st, Warszawy

Postępowanie: Pisemny Konkurs ofert na najem lokali użytkowych na okres do 3 lat

Status postępowania W toku
Rodzaj najmu obiektu Konkurs na najem do 3 lat
Data ogłoszenia 21.09.2018
Termin składania ofert 22.10.2018 11:30
Otwarcie ofert 22.10.2018 12:00

Opis

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA DZIELNICY PRAGA-PÓŁNOC

m.st. WARSZAWY

z dnia 21 września 2018 r.

o pisemnym konkursie na najem lokali użytkowych na okres do 3 lat

Na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 marca 2002r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (t.j. Dz. U. z 2015r poz. 1438 ze zm.) i § 3 ust.1 i ust.2,
§ 4 ust.1 i ust. 2 oraz § 5 Zarządzenia nr 5923/2014 Prezydenta m.st. Warszawy
z dnia 7 maja 2014r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata   i nie dłuższy niż 10 lat, i Uchwały Nr 10712/2018 z dnia 24 sierpnia 2018r. Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w sprawie przeznaczenia do najmu  w drodze konkursu ofert lokali użytkowych wchodzących w skład zasobu lokali m.st. Warszawy na obszarze Dzielnicy Praga-Północ zostaje ogłoszony pisemny konkurs na najem lokali użytkowych:

 

 • 1.
 1. Termin pisemnego konkursu zostaje wyznaczony na dzień 22 października 2018r.  o godz. 12:00.
 2. Szczegółowe dane o lokalach, ich warunkach najmu, wymogach treści zgłoszenia ofertowego, wysokości wadium, godzinie otwarcia ofert określają: załączniki nr 1-4 do niniejszego ogłoszenia.
 3. Ogłoszenie o konkursie podlega zamieszczeniu
  1. na stronie internetowej m.st. Warszawy i Dzielnicy Praga-Północ;
  2. na stronie internetowej Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami
   w Dzielnicy Praga-Północ;
  3. na tablicach ogłoszeń Urzędu Dzielnicy Praga-Północ, Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ
   m.st. Warszawy, w Administracjach Obsługi Mieszkańców ZGN;
  4. na lokalu przeznaczonym do najmu;
  5. w prasie lokalnej.

§ 2.Wykonanie Ogłoszenia powierza się Dyrektorowi Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy.

 

 

Załączniki

Ogloszenie_Burmistrza.pdf
warunki_regulamin_konkursu_pisemnego_na_dzie_22_10_2018.pdf
Karty_lokali.pdf
Oferta_konkursowa_22_10_2018.pdf
Wzor_umowy_najmu.pdf
komunikat_Burmistrza.pdf
zamknicie_pisemnego-_konursu_ofert_22_10_2018.pdf

Kontakt

ul. Jagiellońska 23

03-719 Warszawa

 

NIP: PL 1132524746, REGON: 015259640

 

Centrala:

22 205 41 00, 22 818 01 99,

22 619 59 79, 22 619 43 57.

fax: 22 205 41 90

 

Strona wykorzystuje COOKIES wyłącznie dla potrzeb bieżącej sesji i prawidłowego działania serwisu. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.