NIEODPŁATNE PUNKTY POMOCY PRAWNEJ

NA PODSTAWIE ZARZĄDZENIA NR 1968/2017 R. PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY Z DNIA 29.12.2017 R. WYZNACZONO LOKALE W KTÓRYCH PROWADZONE SĄ PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ NA TERENIA PRAGI-PÓŁNOC

LP.

Lokal

Dni i godziny udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

Podmiot udzielający nieodpłatnej pomocy prawnej

1.

Urząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy   Praga-Północ ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek:

08:00 – 12:00

Środa, Piątek

12:00 – 16.00

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana przez adwokata   i radcę prawnego.

2.

Urząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy   Praga-Północ ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek

12:00 – 16:00

Środa, Piątek

08:00 – 12:00

Punkt prowadzony przez organizację pozarządową:

Stowarzyszenie Inicjatyw Kobiecych (z siedzibą ul. Grabowska 3/36, 01-236 Warszawa.

 

MAPA PUNKTÓW Bezpłatnych Porad Prawnych