ZGN Praga-Północ planuje w ramach I etapu Zintegrowanego Programu Rewitalizacji (broszura) wykonanie remontów następujących nieruchomości, dla których w chwili obecnej trwa proces przygotowywania projektu:

 • Siedlecka 25
 • Siedlecka 29
 • Łochowska 31
 • Łochowska 37
 • Łochowska 39
 • Łochowska 43
 • Łochowska 38A
 • Łochowska 40
 • Otwocka 7
 • Markowska 12
 • Markowska 14
 • Ząbkowska 36

planowany termin rozpoczęcia realizacji: IV kw. 2017 r.

planowany termin zakończenia prac: IV kw. 2018 r.

 

 • Strzelecka 10A
 • Strzelecka 12
 • Strzelecka 10

planowany termin rozpoczęcia realizacji: IV kw. 2017 r.

planowany termin zakończenia prac: IV kw. 2019 r.

 • Środkowa 14
 • Środkowa 12
 • Stalowa 33

planowany termin rozpoczęcia realizacji: IV kw. 2017 r.

planowany termin zakończenia prac: III-IV kw. 2020 r.

              W ramach Zintegrowanego Programu Rewitalizacji następujące nieruchomości zostaną doposażone w instalację centralnego ogrzewania, instalację centralnej ciepłej i węzeł cieplny:

 • Otwocka 7,
 • Strzelecka 10A,
 • Strzelecka 12,
 • Środkowa 14,
 • Stalowa 33,
 • Ząbkowska 36.

Prace  remontowe  zostaną  rozpoczęte  w  połowie  2017 r.,  po  uzyskaniu  wymaganych  prawem pozwoleń i decyzji oraz wyłonieniu w drodze przetargu wykonawcy robót. Ostateczny termin uruchomienia dostaw ciepła do budynku uzależniony jest również od prac związanych z wykonaniem przyłącza sieci cieplnej, za które odpowiada spółka Veolia Energia Warszawa S.A.

Szczegółowe informacje na temat Zintegrowanego Programu Rewitalizacji można znaleźć w załączniku do Uchwały Nr XXXIII/809/2016 Rady m.st. Warszawy z dnia 25.08.2016 r. zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku (link).

Program Ciepło Sieciowe

Jednym z zadań Zintegrowanego Programu Rewitalizacji jest „Likwidacja indywidualnych źródeł ciepła”, które przewiduje  doposażenie  budynków  w  instalację  centralnego  ogrzewania, instalację centralnej ciepłej wody i węzeł cieplny. Po szczegółowe informacje, zawierające listę nieruchomości przewidzianych do doposażenia oraz planowany termin wykonywania prac, odsyłamy Państwa do wykazu wszystkich projektów realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Rewitalizacji dla m. st. Warszawy, który dostępny jest w postaci pliku PDF pod linkiem.

W 2017 roku tj. od 1 stycznia do 25 lipca podłączono do miejskiej sieci ciepłowniczej i uruchomiono dostawę energii cieplnej do 9 nieruchomości:

 1. 11 Listopada 26
 2. 11 Listopada 44
 3. Bródnowska 2
 4. Łomżyńska 31
 5. Siedlecka 26
 6. Siedlecka 29
 7. Wileńska 23
 8. Wileńska 25
 9. Wileńska 29

Do końca 2017 roku ZGN przewiduje, podłączenie do sieci ciepłowniczej przez Veolia 20 nieruchomości, w których zostały już wykonane instalacje centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody:

 1. Kowieńska 4
 2. Siedlecka 45
 3. Środkowa 12
 4. Środkowa 17
 5. Tarchomińska 12
 6. Łochowska 17
 7. Łochowska 31
 8. Łochowska 37
 9. Łochowska 38A
 10. Łochowska 40
 11. Łochowska 43
 12. Łochowska 52
 13. Łochowska 54
 14. Radzymińska 8
 15. Radzymińska 53
 16. Radzymińska 55/57
 17. Radzymińska 59
 18. Radzymińska 60
 19. Radzymińska 61
 20. Wileńska 21

Dla 5 niżej wymienionych nieruchomości uzgadniane są terminy podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej przez Veolia:

 1. Ząbkowska 50
 2. Kawęczyńska 73
 3. Kawęczyńska 65
 4. Lęborska 4
 5. Lęborska 6

Do końca 2017 roku ZGN planuje podłączyć do sieci ciepłowniczej 1 nieruchomość, dla której Veolia wykonała już przyłącze, a doposażenie w instalacje centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody zostanie wykonane w bieżącym roku:

 1. Korsaka 7

Do końca 2017 roku ZGN planuje doposażyć w instalację centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody 19 nieruchomości, dla których podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej przez Veolia, przewidywane jest w 2018 r.:

 1. Inżynierska 3
 2. Inżynierska 9
 3. Jagiellońska 11
 4. Konopacka 7
 5. Korsaka 7
 6. Nieporęcka 8
 7. Nieporęcka 14
 8. Okrzei 5 (dawne Kłopotowskiego 6 oficyna)
 9. Stalowa 4
 10. Stalowa 10
 11. Stalowa 21
 12. Stalowa 35
 13. Stalowa 37
 14. Stalowa 38
 15. Stalowa 50
 16. Stalowa 51
 17. Stalowa 54
 18. Stalowa 59
 19. Stalowa 69

Analiza porównawcza termomodernizacji budynków wielorodzinnych

Analiza porównawcza termomodernizacji budynków wielorodzinnych, wpisanych do Rejestru Zabytków indywidualnie lub poprzez wpisanie obszaru, na którym się znajdują lub wpis do Gminnej Ewidencji Zabytków na Pradze Północ na przykładzie nieruchomości przy ul. Siedleckiej 25 dostępna jest w postaci pliku PDF pod linkiem.