Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ m. st, Warszawy

Oznaczenie sprawy: DNZP.261.2.2018

Dane przetargu
Przedmiot postępowania Roboty budowlane polegające na przebudowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Markowskiej 16 w Warszawie na budynek użyteczności publicznej z usługami
Termin składania ofert 29.03.2018 11:00
Miejsce przetargu/składania ofert Warszawa, ul. Jagiellońska 23
Szczegóły

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  Roboty budowlane polegające na przebudowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Markowskiej 16 w Warszawie na budynek użyteczności publicznej z usługami. 

 

Oznaczenie sprawy: DNZP.261.2.2018

 

Termin składania ofert:

Data: 01/03/2018 r. Godzina: 10:00

miejsce: Warszawa, ul. Jagiellońska 23, pokój 107, piętro I.

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAWÓWIENIA WRAZ Z ZAŁACZNIKAMI ORAZ OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZNAJDUJĄ SIĘ W ZAŁĄCZONYCH PLIKACH PDF oraz druki w wersji edytowalnej

UWAGA: ZMIANA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU ORAZ ODPOWIEDZI NA  PYTANIA ZE ZMIANĄ SIWZ I PRZEDMIAROW Z  DNIA 24.01.2018 R. ZNAJDUJĄ SIĘ W ZAŁACZONYCH PLIKACH PDF

UWAGA: W POSTĘPOWANIU WPŁYNĘŁY PYTANIA, Z UWAGI NA ZŁOŻONY I OBSZERNY ZAKRES PYTAŃ ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE, ŻE ODPOWIEDZI ZOSTANĄ OPUBLIKOWANE NIEZWŁOCZNIE PO ICH OPRACOWANIU. PONADTO INFORMUJEMY, ŻE TERMIN ZŁOŻENIA OFERT ZOSTANIE PRZESUNIĘTY O CZAS NIEZBĘDNY DO WŁAŚCIWEGO ZŁOŻENIA OFERT

UWAGA: ZMIANA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU ORAZ  ZMIANA SIWZ  Z  DNIA 01.02.2018 R. ZNAJDUJĄ SIĘ W ZAŁACZONYCH PLIKACH PDF

UWAGA: ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZE  ZMIANĄ SIWZ - W ZAKRZESIE PRZEDMIARU ROBÓT - BRANŻA: ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA  Z  DNIA 09.02.2018 R. ZNAJDUJĄ SIĘ W ZAŁACZONYCH PLIKACH PDF

 

UWAGA: INFORMUJEMY, ŻE W POSTĘPOWANIU WPŁYNĘŁY PYTANIA, Z UWAGI NA ZŁOŻONY I OBSZERNY ZAKRES PYTAŃ ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE, ŻE ODPOWIEDZI ZOSTANĄ OPUBLIKOWANE NIEZWŁOCZNIE PO ICH OPRACOWANIU NAJPÓŹNIEJ DO DNIA 23.02.2018 R. PONADTO INFORMUJEMY, ŻE TERMIN ZŁOŻENIA OFERT ZOSTANIE PRZESUNIĘTY O CZAS NIEZBĘDNY DO WŁAŚCIWEGO ZŁOŻENIA OFERT

UWAGA: INFORMUJEMY, ŻE  INFORMUJEMY, ŻE TERMIN ZŁOŻENIA OFERT ZOSTANIE PRZESUNIĘTY O CZAS NIEZBĘDNY DO WŁAŚCIWEGO ZŁOŻENIA OFERT NAJPÓŹNIEJ W DNIU 27.02.2018 R.

 

UWAGA: ZMIANA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU ORAZ  ZMIANA SIWZ  Z  DNIA 27.02.2018 R. ZNAJDUJĄ SIĘ W ZAŁACZONYCH PLIKACH PDF

UWAGA: ODPOWIEDZI NA PYTANIA Z  DNIA 14.03.2018 R. ZNAJDUJĄ SIĘ W ZAŁACZONYM PLIKU PDF

 

 

 

 

Załączniki

Kontakt

ul. Jagiellońska 23

03-719 Warszawa

 

NIP: PL 1132524746, REGON: 015259640

 

Centrala:

22 205 41 00, 22 818 01 99,

22 619 59 79, 22 619 43 57.

fax: 22 205 41 90

 

Strona wykorzystuje COOKIES wyłącznie dla potrzeb bieżącej sesji i prawidłowego działania serwisu. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.