Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ m. st, Warszawy

Oznaczenie sprawy: DNZP.261.29.2018

Dane przetargu
Przedmiot postępowania Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i remoncie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Łochowskiej 37 w Warszawie, realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego: Rewitalizacja obszaru Szmulowizna – kwartał Łomżyńska – ul. Łochowska, w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy.
Termin składania ofert 03.07.2018 10:00
Miejsce przetargu/składania ofert Warszawa, ul. Jagiellońska 23
Szczegóły

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i remoncie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Łochowskiej 37  w Warszawie, realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego: Rewitalizacja obszaru Szmulowizna – kwartał Łomżyńska – ul. Łochowska, w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. 

Oznaczenie sprawy: DNZP.261.29.2018

 

Termin składania ofert:

Data: 03/07/2018 r. Godzina: 10:00

miejsce: Warszawa, ul. Jagiellońska 23, pokój 107, piętro I.

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAWÓWIENIA WRAZ Z ZAŁACZNIKAMI ORAZ OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZNAJDUJĄ SIĘ W ZAŁĄCZONYCH PLIKACH PDF oraz druki w wersji edytowalnej

 

UWAGA: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU ORAZ ZMIANA SIWZ Z DNIA 11.04.2018 R. - ZNAJDUJĄ SIĘ W ZAŁĄCZONYCH PLIKACH PDF

UWAGA: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU ORAZ ZMIANA SIWZ Z DNIA 02.05.2018 R. - ZNAJDUJĄ SIĘ W ZAŁĄCZONYCH PLIKACH PDF

 

UWAGA: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU ORAZ ZMIANA SIWZ Z DNIA 29.05.2018 R. - ZNAJDUJĄ SIĘ W ZAŁĄCZONYCH PLIKACH PDF

 

UWAGA: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU ORAZ ZMIANA SIWZ Z DNIA 12.06.2018 R. - ZNAJDUJĄ SIĘ W ZAŁĄCZONYCH PLIKACH PDF

 

Załączniki

Kontakt

ul. Jagiellońska 23

03-719 Warszawa

 

NIP: PL 1132524746, REGON: 015259640

 

Centrala:

22 205 41 00, 22 818 01 99,

22 619 59 79, 22 619 43 57.

fax: 22 205 41 90

 

Strona wykorzystuje COOKIES wyłącznie dla potrzeb bieżącej sesji i prawidłowego działania serwisu. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.