ul. Jagiellońska 23 - parter - pokój nr 9 i 10

 

Do zadań Działu należy w szczególności:

 1. rozpatrywanie i załatwianie wniosków pisemnych i ustnych od mieszkańców, w zakresie eksploatacji budynków i lokali mieszkalnych;
 2. zarządzanie lokalami mieszkalnymi wchodzącymi w skład zasobu m.st. Warszawy:
  • prowadzenie ewidencji zasobu,
  • prowadzenie ewidencji pustostanów,
  • przekazywanie i przejmowanie budynków lub lokali w zarządzanie;
 3. przygotowywanie materiałów do przeprowadzenia przetargów na usługi ogrodnicze związane z utrzymaniem zieleni na zarządzanym terenie, ochrony nieruchomości, sprzątania posesji, opróżnienia lokali oraz pomieszczeń strychów i piwnic z gabarytów;
 4. zawieranie umów o dostawę mediów do zarządzanych nieruchomości;
 5. prowadzenie rejestru decyzji administracyjnych w zakresie pozwoleń na wycinkę i pielęgnację drzewostanu oraz nadzór nad ich realizacją;
 6. współpraca z organizacjami społecznymi w ramach Zespołu ds. rewitalizacji i poprawy estetyki praskich podwórek;
 7. wynajmowanie zarządzanego zasobu dla potrzeb instytucji kultury (min. producentów filmu)
 8. nadzór i kontrola nad bieżącą działalnością Administracji w zakresie:
  • sporządzania umów najmu lokali mieszkalnych i ankiet o wykup lokali,
  • utrzymania czystości i porządku na terenie administrowanego zasobu mieszkaniowego,
  • organizowania wszelkich akcji porządkowych,
  • rozwieszania flag na budynkach oraz rozmieszczania innych ogłoszeń i informacji dla mieszkańców,
  • prawidłowości realizacji umów z zakresu prac ogrodniczych,
  • ochrony nieruchomości, sprzątania posesji, opróżniania lokali oraz pomieszczeń strychów i piwnic z gabarytów,
  • sporządzania i realizacji umów spłaty zadłużenia w formie świadczenia niepieniężnego,
  • sporządzanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
  • realizacji Programu „Poznaj swojego najemcę”;
 9. rozpatrywanie wniosków o obniżki czynszu z tytułu niskich dochodów;
 10. sporządzanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 11. sporządzanie sprawozdawczości w zakresie realizowanych zadań.

 

tel.: 22 205-41-25, 22 205-41-26, 22 205-41-23

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.