Poradnik dla lokatorów zamieszkujących w budynkach zwróconych w trybie „dekretu Bieruta”

 

 

Bez dodatkowych opłat płatności należne za korzystanie z lokali m.st. Warszawy przyjmowane są w placówkach Poczty Polskiej znajdujących się na terenie naszej Dzielnicy pod adresami:

 

  • Al. Tysiąclecia 151

  • Pl. Hallera 10

  • ul. 11 Listopada 42

  • ul. Targowa 73

  • ul. Jagiellońska 59

  • ul. Jagiellońska 88

  • ul. Ząbkowska 50

 

ZARZĄDZENIE NR 1448/2016 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 27 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia procedury postępowania w Wydziale Spraw Dekretowych i Związków Wyznaniowych Biura Prawnego w zakresie rozpatrywania wniosków w trybie art. 7 Dekretu z dnia 26 października 1945 roku o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy (Dz. U. Nr 50, poz. 279)

Załącznik do Zarządzenia Nr 1448/2016 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 27.09.2016 r. w sprawie wprowadzenia procedur postępowania w Wydziale Spraw Dekretowych i Związków Wyznaniowych w zakresie rozpatrywania wniosków w trybie art. 7 dekretu o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. nr 50, poz. 279).

 

ZARZĄDZENIE NR 1449/2016 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 27 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia procedury postępowania w Wydziale Spraw Dekretowych i Związków Wyznaniowych Biura Prawnego w zakresie rozpatrywania wniosków w trybie art. 215 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2015, 1774 ze zm.)

Załącznik do Zarządzenia Nr 1449/2016 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 27.09.2016 r. w sprawie wprowadzenia procedur postępowania w Wydziale Spraw Dekretowych i Związków Wyznaniowych w zakresie rozpatrywania wniosków w trybie art. 215 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2015 poz. 1774 ze zm.)

 

ZARZĄDZENIE NR 1551/2016 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 17 października 2016 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy do spraw rozwiązywania problemów mieszkaniowych lokatorów zamieszkałych w budynkach zwracanych lub zwróconych byłym właścicielom lub ich następcom prawnym oraz w budynkach prywatnych zarządzanych przez jednostki organizacyjne m.st. Warszawy.