Obniżka czynszu przyznawana jest najemcom lokali komunalnych, legitymujących się umową na czas nieoznaczony,  na podstawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem miasta stołecznego Warszawy na lata 2021 – 2025  w tym Programu Mieszkaniowego m.st. Warszawy (Uchwała Nr XLVII/1459/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 kwietnia 2021 r. – rozdział nr 10 załącznika: Zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu).

Przy ubieganiu się o obniżkę czynszu obowiązuje kryterium dochodowe uzależnione od liczebności gospodarstwa domowego:

liczebność gospodarstwa domowego

maksymalny dochód gospodarstwa domowego uprawniający do uzyskania obniżki czynszu

[w zł/mies.]

1-osobowe

3 373,70

2-osobowe

4 723,19

3-osobowe

6 522,49

4-osobowe

7 647,06

5-osobowe

9 221,46

6-osobowe

10 795,85

7-osobowe

12 370,25

8-osobowe

13 944,64

9-osobowe

15 519,04

10-osobowe

17 093,43

 

 Za dochód uważa się dochód w rozumieniu art. 3 pkt. 1 ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz.111).

Aby uzyskać obniżkę należy złożyć stosowny wniosek i deklarację o dochodach z 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku. Wnioski wydawane są we wszystkich Administracjach Obsługi Mieszkańców oraz w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy .

Informacje o obniżce naliczonego czynszu według obowiązujących stawek w stosunku do najemców o niskich dochodach na terenie Dzielnicy Praga-Północ można uzyskać w :

  • Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy przy ul. Jagiellońskiej 23, tel. 22 205 41 23 lub 22 123 47 93
  • AOM Nr 2 przy ul. A. Mackiewicza 11, tel. 22 205 40 70
  • AOM Nr 3 przy ul. Tarchomińskiej 14, tel. 22 205 40 60
  • AOM Nr 4 przy ul. Bródnowskiej 24, tel. 22 205 40 80
  • AOM Nr 5 przy ul. W. Burdzińskiego 7, tel. 22 205 40 50

Wypełniony wniosek składa się w Administracji właściwej do położenia wynajmowanego lokalu.”

 

WNIOSEK

DEKLARACJA