Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ m. st, Warszawy

Szanowni Państwo,

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy, administrujący zasobem lokali użytkowych na terenie Dzielnicy stanowiących własność m.st. Warszawy, uprzejmie informuję, że w przypadku składania wniosków w n/w sprawach:

- o zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu;

- o wstąpienie w stosunek najmu lokalu;

- o zmianę lub rozszerzenie rodzaju działalności gospodarczej prowadzonej w lokalu;

- o obniżenie stawki czynszu w przewidzianych prawnie przypadkach;

- o obniżenie kaucji zabezpieczającej w przewidzianych prawnie przypadkach;

- o podnajem części lokalu;

konieczne jest przedłożenie zaświadczenia z Wydziału Budżetowo – Księgowego Urzędu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy o niezaleganiu w opłatach z tytułu podatku od nieruchomości.

            Jednocześnie wyjaśniamy, że czas oczekiwania na wydanie zaświadczenia wynosi około 7 dni roboczych. Do czasu uzyskania w/w zaświadczenia Państwa sprawa pozostanie bez rozpatrzenia.

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy uprzejmie informuję, że od dnia 1 kwietnia 2015r. obowiązuje Uchwała Nr 492/2015 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w sprawie określenia rodzajów usług rzemieślniczych, których działalność jest pożądana na terenie dzielnicy oraz ustalenia minimalnej stawki czynszu z tytułu najmu lokali użytkowych na rzecz podmiotów świadczących te usługi.

W celu promowania rozwoju, na terenie dzielnicy, usług rzemieślniczych wskazanych w załączniku Nr 1 do uchwały, ustalono wyjściową stawkę czynszu, z tytułu najmu lokali, w wysokości obniżonej dla danego lokalu do 60 % w stosunku do podstawowej stawki wyjściowej dla lokali przeznaczonych do wynajęcia.

Granice dopuszczalnych obniżek stawek czynszu wyznacza suma miesięcznych wydatków obciążających wynajmującego z tytułu utrzymania lokalu i wpłat na fundusz remontowy.

Z preferencyjnych warunków najmu mogą skorzystać oferenci ubiegający się o najem lokalu jak również rzemieślnicy prowadzący działalność w wynajętych lokalach.

Zapraszamy do najmu lokali użytkowych w celu prowadzenia w nich usług rzemieślniczych pożądanych na terenie Dzielnicy Praga-Północ.

 

Strona wykorzystuje COOKIES wyłącznie dla potrzeb bieżącej sesji i prawidłowego działania serwisu. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.