Szanowni Państwo,

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy, administrujący zasobem lokali użytkowych na terenie Dzielnicy stanowiących własność m.st. Warszawy, uprzejmie informuję, że w przypadku składania wniosków w n/w sprawach:

- o zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu;

- o wstąpienie w stosunek najmu lokalu;

- o zmianę lub rozszerzenie rodzaju działalności gospodarczej prowadzonej w lokalu;

- o obniżenie stawki czynszu w przewidzianych prawnie przypadkach;

- o obniżenie kaucji zabezpieczającej w przewidzianych prawnie przypadkach;

- o podnajem części lokalu;

konieczne jest przedłożenie zaświadczenia z Wydziału Budżetowo – Księgowego Urzędu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy o niezaleganiu w opłatach z tytułu podatku od nieruchomości.

            Jednocześnie wyjaśniamy, że czas oczekiwania na wydanie zaświadczenia wynosi około 7 dni roboczych. Do czasu uzyskania w/w zaświadczenia Państwa sprawa pozostanie bez rozpatrzenia.