Zgodnie z art. 35 ust. 1 z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami Dyrektor Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy podaje do publicznej wiadomości wykaz gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia na okres powyżej 3 miesięcy, a nie dłużej niż do 3 lat

2019

Wykaz NR 87 nieruchomości do przekazania w dzierżawę na okres do 3 lat

Wykaz NR 86 nieruchomości do przekazania w dzierżawę na okres do 3 lat

Wykaz NR 85 nieruchomości do przekazania w dzierżawę na okres do 3 lat

Wykaz NR 84 nieruchomości do przekazania w dzierżawę na okres do 3 lat

Wykaz NR 83 nieruchomości do przekazania w dzierżawę na okres do 3 lat

Wykaz NR 82 nieruchomości do przekazania w dzierżawę na okres do 3 lat

Wykaz NR 81 nieruchomości do przekazania w dzierżawę na okres do 3 lat

Wykaz NR 80 nieruchomości do przekazania w dzierżawę na okres do 3 lat

Wykaz NR 79 nieruchomości do przekazania w dzierżawę na okres do 3 lat

Wykaz NR 78 nieruchomości do przekazania w dzierżawę na okres do 3 lat

Wykaz NR 77 nieruchomości do przekazania w dzierżawę na okres do 3 lat

Wykaz NR 76 nieruchomości do przekazania w dzierżawę na okres do 3 lat

Wykaz NR 75 nieruchomości do przekazania w dzierżawę na okres do 3 lat

Wykaz NR 74 nieruchomości do przekazania w dzierżawę na okres do 3 lat

Wykaz NR 73 nieruchomości do przekazania w dzierżawę na okres do 3 lat

Wykaz NR 72 nieruchomości do przekazania w dzierżawę na okres do 3 lat

Wykaz NR 71 nieruchomości do przekazania w dzierżawę na okres do 3 lat

Wykaz NR 70 nieruchomości do przekazania w dzierżawę na okres do 3 lat

Wykaz NR 69 nieruchomości do przekazania w dzierżawę na okres do 3 lat

Wykaz NR 68 nieruchomości do przekazania w dzierżawę na okres do 3 lat

Wykaz NR 67 nieruchomości do przekazania w dzierżawę na okres do 3 lat

Wykaz NR 66 nieruchomości do przekazania w dzierżawę na okres do 3 lat

Wykaz NR 65 nieruchomości do przekazania w dzierżawę na okres do 3 lat

Wykaz NR 64 nieruchomości do przekazania w dzierżawę na okres do 3 lat

Wykaz NR 63 nieruchomości do przekazania w dzierżawę na okres do 3 lat 

Wykaz NR 62 nieruchomości do przekazania w dzierżawę na okres do 3 lat 

Wykaz NR 61 nieruchomości do przekazania w dzierżawę na okres do 3 lat 

Wykaz NR 60 nieruchomości do przekazania w dzierżawę na okres do 3 lat 

Wykaz NR 59 nieruchomości do przekazania w dzierżawę na okres do 3 lat 

Wykaz NR 58 nieruchomości do przekazania w dzierżawę na okres do 3 lat 

Wykaz NR 57 nieruchomości do przekazania w dzierżawę na okres do 3 lat 

Wykaz NR 56 nieruchomości do przekazania w dzierżawę na okres do 3 lat 

Wykaz NR 55 nieruchomości do przekazania w dzierżawę na okres do 3 lat 

Wykaz NR 54 nieruchomości do przekazania w dzierżawę na okres do 3 lat 

Wykaz NR 53 nieruchomości do przekazania w dzierżawę na okres do 3 lat 

Wykaz NR 52 nieruchomości do przekazania w dzierżawę na okres do 3 lat 

Wykaz NR 51 nieruchomości do przekazania w dzierżawę na okres do 3 lat 

Wykaz NR 50 nieruchomości do przekazania w dzierżawę na okres do 3 lat 

Wykaz NR 49 nieruchomości do przekazania w dzierżawę na okres do 3 lat

Wykaz NR 48 nieruchomości do przekazania w dzierżawę na okres do 3 lat

Wykaz NR 47 nieruchomości do przekazania w dzierżawę na okres do 3 lat

Wykaz NR 46 nieruchomości do przekazania w dzierżawę na okres do 3 lat

Wykaz NR 45 nieruchomości do przekazania w dzierżawę na okres do 3 lat

Wykaz NR 44 nieruchomości do przekazania w dzierżawę na okres do 3 lat

Wykaz NR 43 nieruchomości do przekazania w dzierżawę na okres do 3 lat

Wykaz NR 42 nieruchomości do przekazania w dzierżawę na okres do 3 lat

Wykaz NR 41 nieruchomości do przekazania w dzierżawę na okres do 3 lat

Wykaz NR 40 nieruchomości do przekazania w dzierżawę na okres do 3 lat

Wykaz NR 39 nieruchomości do przekazania w dzierżawę na okres do 3 lat

Wykaz NR 38 nieruchomości do przekazania w dzierżawę na okres do 3 lat

Wykaz NR 37 nieruchomości do przekazania w dzierżawę na okres do 3 lat

Wykaz NR 36 nieruchomości do przekazania w dzierżawę na okres do 3 lat

Wykaz NR 35 nieruchomości do przekazania w dzierżawę na okres do 3 lat

Wykaz NR 34 nieruchomości do przekazania w dzierżawę na okres do 3 lat

Wykaz NR 33 nieruchomości do przekazania w dzierżawę na okres do 3 lat

Wykaz NR 32 nieruchomości do przekazania w dzierżawę na okres do 3 lat

Wykaz NR 31 nieruchomości do przekazania w dzierżawę na okres do 3 lat

Wykaz NR 30 nieruchomości do przekazania w dzierżawę na okres do 3 lat

Wykaz NR 29 nieruchomości do przekazania w dzierżawę na okres do 3 lat

Wykaz NR 28 nieruchomości do przekazania w dzierżawę na okres do 3 lat

Wykaz NR 27 nieruchomości do przekazania w dzierżawę na okres do 3 lat

Wykaz NR 26 nieruchomości do przekazania w dzierżawę na okres do 3 lat

Wykaz NR 25 nieruchomości do przekazania w dzierżawę na okres do 3 lat

Wykaz NR 24 nieruchomości do przekazania w dzierżawę na okres do 3 lat

Wykaz NR 23 nieruchomości do przekazania w dzierżawę na okres do 3 lat

Wykaz NR 22 nieruchomości do przekazania w dzierżawę na okres do 3 lat

Wykaz NR 20 nieruchomości do przekazania w dzierżawę na okres do 3 lat

Wykaz NR 19 nieruchomości do przekazania w dzierżawę na okres do 3 lat

Wykaz NR 18 nieruchomości do przekazania w dzierżawę na okres do 3 lat

Wykaz NR 17 nieruchomości do przekazania w dzierżawę na okres do 3 lat

Wykaz NR 16 nieruchomości do przekazania w dzierżawę na okres do 3 lat 

Wykaz NR 15 nieruchomości do przekazania w dzierżawę na okres do 3 lat

Wykaz NR 14 nieruchomości do przekazania w dzierżawę na okres do 3 lat

Wykaz NR 13 nieruchomości do przekazania w dzierżawę na okres do 3 lat

Wykaz NR 12 nieruchomości do przekazania w dzierżawę na okres do 3 lat

Wykaz NR 11 nieruchomości do przekazania w dzierżawę na okres do 3 lat

Wykaz NR 10 nieruchomości do przekazania w dzierżawę na okres do 3 lat

Wykaz NR 9 nieruchomości do przekazania w dzierżawę na okres do 3 lat

Wykaz NR 8 nieruchomości do przekazania w dzierżawę na okres do 3 lat

Wykaz NR 7 nieruchomości do przekazania w dzierżawę na okres do 3 lat

Wykaz NR 6 nieruchomości do przekazania w dzierżawę na okres do 3 lat

Wykaz NR 5 nieruchomości do przekazania w dzierżawę na okres do 3 lat

Wykaz NR 4 nieruchomości do przekazania w dzierżawę na okres do 3 lat

Wykaz NR 3 nieruchomości do przekazania w dzierżawę na okres do 3 lat

Wykaz NR 2 nieruchomości do przekazania w dzierżawę na okres do 3 lat

Wykaz NR 1 nieruchomości do przekazania w dzierżawę na okres do 3 lat

2018

 Wykaz NR 1 nieruchomości do przekazania w dzierżawę na okres do 3 lat.

Wykaz NR 2 nieruchomości do przekazania w dzierżawę na okres do 3 lat

Wykaz NR 3 nieruchomości do przekazania w dzierżawę na okres do 3 lat

Wykaz NR 4 nieruchomości do przekazania w dzierżawę na okres do 3 lat

Wykaz NR 5 nieruchomości do przekazania w dzierżawę na okres do 3 lat

Wykaz NR 6 nieruchomości do przekazania w dzierżawę na okres do 3 lat

Wykaz NR 7 nieruchomości do przekazania w dzierżawę na okres do 3 lat

Wykaz NR 8 nieruchomości do przekazania w dzierżawę na okres do 3 lat

Wykaz NR 9 nieruchomości do przekazania w dzierżawę na okres do 3 lat

Wykaz NR 10 nieruchomości do przekazania w dzierżawę na okres do 3 lat

Wykaz NR 11 nieruchomości do przekazania w dzierżawę na okres do 3 lat

Wykaz NR 12 nieruchomości do przekazania w dzierżawę na okres do 3 lat

Wykaz NR 13 nieruchomości do przekazania w dzierżawę na okres do 3 lat

Wykaz NR 14 nieruchomości do przekazania w dzierżawę na okres do 3 lat

Wykaz NR 15 nieruchomości do przekazania w dzierżawę na okres do 3 lat

Wykaz NR 16 nieruchomości do przekazania w dzierżawę na okres do 3 lat

Wykaz NR 17 nieruchomości do przekazania w dzierżawę na okres do 3 lat

Wykaz NR 18 nieruchomości do przekazania w dzierżawę na okres do 3 lat

Wykaz NR 19 nieruchomości do przekazania w dzierżawę na okres do 3 lat

Wykaz NR 20 nieruchomości do przekazania w dzierżawę na okres do 3 lat

Wykaz NR 21 nieruchomości do przekazania w dzierżawę na okres do 3 lat

Wykaz NR 22 nieruchomości do przekazania w dzierżawę na okres do 3 lat

Wykaz NR 23 nieruchomości do przekazania w dzierżawę na okres do 3 lat

Wykaz NR 24 nieruchomości do przekazania w dzierżawę na okres do 3 lat

Wykaz NR 25 nieruchomości do przekazania w dzierżawę na okres do 3 lat

Wykaz NR 26 nieruchomości do przekazania w dzierżawę na okres do 3 lat

Wykaz NR 27 nieruchomości do przekazania w dzierżawę na okres do 3 lat

Wykaz NR 28 nieruchomości do przekazania w dzierżawę na okres do 3 lat

Wykaz NR 29 nieruchomości do przekazania w dzierżawę na okres do 3 lat

Wykaz NR 30 nieruchomości do przekazania w dzierżawę na okres do 3 lat

Wykaz NR 31 nieruchomości do przekazania w dzierżawę na okres do 3 lat

Wykaz NR 32 nieruchomości do przekazania w dzierżawę na okres do 3 lat

Wykaz NR 33 nieruchomości do przekazania w dzierżawę na okres do 3 lat

Wykaz NR 34 nieruchomości do przekazania w dzierżawę na okres do 3 lat

Uchwała nr 1086-2018 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 30.05.2018r.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 1086-2018 z dnia 30.05.2018r.