Zgodnie z art. 35 ust. 1 z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami Dyrektor Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy podaje do publicznej wiadomości wykaz gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia na okres powyżej 3 miesięcy, a nie dłużej niż do 3 lat

 

2021

Wykaz NR 25/2021 nieruchomości do przekazania w dzierżawę na okres do 3 lat

Wykaz NR 24/2021 nieruchomości do przekazania w dzierżawę na okres do 3 lat

Wykaz NR 23/2021 nieruchomości do przekazania w dzierżawę na okres do 3 lat

Wykaz NR 22/2021 nieruchomości do przekazania w dzierżawę na okres do 3 lat

Wykaz NR 21/2021 nieruchomości do przekazania w dzierżawę na okres do 3 lat

Wykaz NR 20/2021 nieruchomości do przekazania w dzierżawę na okres do 3 lat

Wykaz NR 19/2021 nieruchomości do przekazania w dzierżawę na okres do 3 lat

Wykaz NR 18/2021 nieruchomości do przekazania w dzierżawę na okres do 3 lat

Wykaz NR 17/2021 nieruchomości do przekazania w dzierżawę na okres do 3 lat

Wykaz NR 16/2021 nieruchomości do przekazania w dzierżawę na okres do 3 lat

Wykaz NR 15/2021 nieruchomości do przekazania w dzierżawę na okres do 3 lat

Wykaz NR 14/2021 nieruchomości do przekazania w dzierżawę na okres do 3 lat 

Wykaz NR 13/2021 nieruchomości do przekazania w dzierżawę na okres do 3 lat

Wykaz NR 12/2021 nieruchomości do przekazania w dzierżawę na okres do 3 lat

Wykaz NR 11/2021 nieruchomości do przekazania w dzierżawę na okres do 3 lat

Wykaz NR 10/2021 nieruchomości do przekazania w dzierżawę na okres do 3 lat

Wykaz NR 9/2021 nieruchomości do przekazania w dzierżawę na okres do 3 lat

Wykaz NR 8/2021 nieruchomości do przekazania w dzierżawę na okres do 3 lat

Wykaz NR 7/2021 nieruchomości do przekazania w dzierżawę na okres do 3 lat

Wykaz NR 6/2021 nieruchomości do przekazania w dzierżawę na okres do 3 lat

Wykaz NR 5/2021 nieruchomości do przekazania w dzierżawę na okres do 3 lat

Wykaz NR 4/2021 nieruchomości do przekazania w dzierżawę na okres do 3 lat

Wykaz NR 3/2021 nieruchomości do przekazania w dzierżawę na okres do 3 lat

Wykaz NR 2/2021 nieruchomości do przekazania w dzierżawę na okres do 3 lat

Wykaz NR 1/2021 nieruchomości do przekazania w dzierżawę na okres do 3 lat

 

2020

Wykaz NR 43 nieruchomości do przekazania w dzierżawę na okres do 3 lat

Wykaz NR 42 nieruchomości do przekazania w dzierżawę na okres do 3 lat

Wykaz NR 41 nieruchomości do przekazania w dzierżawę na okres do 3 lat

Wykaz NR 40 nieruchomości do przekazania w dzierżawę na okres do 3 lat

Wykaz NR 39 nieruchomości do przekazania w dzierżawę na okres do 3 lat

Wykaz NR 38 nieruchomości do przekazania w dzierżawę na okres do 3 lat

Wykaz NR 37 nieruchomości do przekazania w dzierżawę na okres do 3 lat

Wykaz NR 36 nieruchomości do przekazania w dzierżawę na okres do 3 lat

Wykaz NR 35 nieruchomości do przekazania w dzierżawę na okres do 3 lat

Wykaz NR 34 nieruchomości do przekazania w dzierżawę na okres do 3 lat

Wykaz NR 33 nieruchomości do przekazania w dzierżawę na okres do 3 lat

Wykaz NR 32 nieruchomości do przekazania w dzierżawę na okres do 3 lat

Wykaz NR 31 nieruchomości do przekazania w dzierżawę na okres do 3 lat

Wykaz NR 30 nieruchomości do przekazania w dzierżawę na okres do 3 lat

Wykaz NR 29 nieruchomości do przekazania w dzierżawę na okres do 3 lat

Wykaz NR 28 nieruchomości do przekazania w dzierżawę na okres do 3 lat

Wykaz NR 27 nieruchomości do przekazania w dzierżawę na okres do 3 lat

Wykaz NR 26 nieruchomości do przekazania w dzierżawę na okres do 3 lat

Wykaz NR 25 nieruchomości do przekazania w dzierżawę na okres do 3 lat

Wykaz NR 24 nieruchomości do przekazania w dzierżawę na okres do 3 lat

Wykaz NR 23 nieruchomości do przekazania w dzierżawę na okres do 3 lat

Wykaz NR 22 nieruchomości do przekazania w dzierżawę na okres do 3 lat

Wykaz NR 19 nieruchomości do przekazania w dzierżawę na okres do 3 lat

Wykaz NR 21 nieruchomości do przekazania w dzierżawę na okres do 3 lat

Wykaz NR 20 nieruchomości do przekazania w dzierżawę na okres do 3 lat

Wykaz NR 18 nieruchomości do przekazania w dzierżawę na okres do 3 lat

Wykaz NR 17 nieruchomości do przekazania w dzierżawę na okres do 3 lat

Wykaz NR 16 nieruchomości do przekazania w dzierżawę na okres do 3 lat

Wykaz NR 15 nieruchomości do przekazania w dzierżawę na okres do 3 lat

Wykaz NR 14 nieruchomości do przekazania w dzierżawę na okres do 3 lat

Wykaz NR 13 nieruchomości do przekazania w dzierżawę na okres do 3 lat

Wykaz NR 12 nieruchomości do przekazania w dzierżawę na okres do 3 lat

Wykaz NR 11 nieruchomości do przekazania w dzierżawę na okres do 3 lat

Wykaz NR 10 nieruchomości do przekazania w dzierżawę na okres do 3 lat

Wykaz NR 9 nieruchomości do przekazania w dzierżawę na okres do 3 lat

Wykaz NR 8 nieruchomości do przekazania w dzierżawę na okres do 3 lat

Wykaz NR 7 nieruchomości do przekazania w dzierżawę na okres do 3 lat

Wykaz NR 6 nieruchomości do przekazania w dzierżawę na okres do 3 lat

Wykaz NR 5 nieruchomości do przekazania w dzierżawę na okres do 3 lat

Wykaz NR 4 nieruchomości do przekazania w dzierżawę na okres do 3 lat

Wykaz NR 3 nieruchomości do przekazania w dzierżawę na okres do 3 lat

Wykaz NR 2 nieruchomości do przekazania w dzierżawę na okres do 3 lat

Wykaz NR 1 nieruchomości do przekazania w dzierżawę na okres do 3 lat