Zgodnie z art. 35 ust. 1 z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami Dyrektor Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy podaje do publicznej wiadomości wykaz gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia na okres powyżej 3 miesięcy, a nie dłużej niż do 3 lat

 

2022

Wykaz NR 6/2022 nieruchomości do przekazania w dzierżawę na okres do 3 lat 

Wykaz NR 5/2022 nieruchomości do przekazania w dzierżawę na okres do 3 lat 

Wykaz NR 4/2022 nieruchomości do przekazania w dzierżawę na okres do 3 lat 

Wykaz NR 3/2022 nieruchomości do przekazania w dzierżawę na okres do 3 lat

Wykaz NR 2/2022 nieruchomości do przekazania w dzierżawę na okres do 3 lat

Wykaz NR 1/2022 nieruchomości do przekazania w dzierżawę na okres do 3 lat 

2021

Wykaz NR 37/2021 nieruchomości do przekazania w dzierżawę na okres do 3 lat 

Wykaz NR 36/2021 nieruchomości do przekazania w dzierżawę na okres do 3 lat 

Wykaz NR 35/2021 ul. Targowa 39 teren do obsługi

Wykaz NR 34/2021 nieruchomości do przekazania w dzierżawę na okres do 3 lat

Wykaz NR 33/2021 nieruchomości do przekazania w dzierżawę na okres do 3 lat