Wzór umowy dzierżawy

Szkic - załącznik nr 1 do umowy dzierżawy

Protokół zdawczo-odbiorczy - załącznik nr 2 do umowy dzierżawy

Oświadczenie - załacznik nr 3 do umowy dzierżawy

Wzór wniosku o dzierżawę nieruchomości

Oświadczenie - załącznik nr 1 do wniosku o dzierżawę nieruchomości