Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ m. st, Warszawy

Regulacje prawne

Uchwała Nr LVI/1668/2009 Rady m. st. Warszawy z dnia 28 maja 2009 roku w sprawie zasad najmu lokali użytkowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat oraz wyrażenia zgody na zawarcie po umowie zawartej na czas oznaczony, kolejnej umowy najmu z tym samym podmiotem
Zarządzenia Nr 5923/2014 Prezydenta m, st. Warszawy z dnia 7 maja 2014r w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres do 3 lat oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat (ze zm.).
Zarządzenia Nr 6056/2014 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 23 maja 2014r w sprawie krótkotrwałego udostępnienia lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych.
Uchwały Nr XLVI1422/2008 Rady m, st. Warszawy z dnia 18 grudnia 2008r w sprawie przekazania dzielnicom m.st. Warszawy do wykonywania niektórych zadań i kompetencji m. st. Warszawy.
Uchwala Nr LXVII/1857/2018 Rady m. st. Warszawy z dnia 24 maja 2018r. w sprawie zasad wynajmowania z zasobu lokalowego m.st. Warszawy pracowni do prowadzenia działalności twórczej w dziedzinie kultury i sztuki i warszawskich historycznych pracowni artystycznych oraz zmiany uchwały w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat oraz wyrażenia zgody na zawarcie, po umowie zawartej na czas oznaczony, kolejnej umowy najmu z tym samym podmiotem oraz uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy
Zarządzenie Nr 202/2019 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 12 lutego 2019 rw sprawie zasad oraz szczegółowego trybu wynajmowania z zasobu lokalowego m.st. Warszawy pracowni do prowadzenia działalności twórczej w dziedzinie kultury i sztuki oraz warszawskich historycznych pracowni artystycznych na okres do 3 lat oraz szczegółowego trybu wynajmowania z zasobu lokalowego m.st. Warszawy pracowni do prowadzenia działalności twórczej w dziedzinie kultury i sztuki oraz warszawskich historycznych pracowni artystycznych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat oraz na czas nieoznaczony
Ustawa o gospodarce nieruchomościami
Uchwały Nr 410/2019 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ z dnia 20 lutego 2019r w sprawie określenia rodzajów usług rzemieślniczych, których działalność jest pożądana na terenie Dzielnicy oraz ustalenia minimalnej stawki czynszu z tytułu najmu lokali użytkowych na rzecz podmiotów świadczących te usługi.
Uchwała Nr1394/2015 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ z dnia 08.07.2015r. w sprawie ustalenia minimalnej stawki czynszu z tytułu najmu lokali użytkowych na rzecz podmiotów prowadzących biznes elektroniczny tzw. e - biznes.

Kontakt

ul. Jagiellońska 23

03-719 Warszawa

 

NIP: PL 1132524746, REGON: 011513343

 

Centrala:

22 205 41 00, 22 818 01 99,

22 619 59 79, 22 619 43 57.

fax: 22 205 41 90

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP2

 

Strona wykorzystuje COOKIES wyłącznie dla potrzeb bieżącej sesji i prawidłowego działania serwisu. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.