Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla najemców lokali użytkowych/ pomieszczeń gospodarczych/ garaży/ miejsc postojowych/ powierzchni na reklamę/ dzierżawców gruntu.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla uczestników postępowań przetargowych, konkursów, postępowań poza przetargiem lub konkursem na najem lokali użytkowych/ pomieszczeń gospodarczych/ garaży/ miejsc postojowych/ powierzchni na reklamę/ dzierżawy gruntu.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przy użyciu systemu monitoringu wizyjnego Jagiellońska 47L

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przy użyciu systemu monitoringu wizyjnego 11 Listopada 22