Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ m. st, Warszawy

Uchwały i zarządzenia

Uchwała Nr 8946/2018 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 31.01.2018r.
Uchwała Nr 8947/2018 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 31.01.2018r.
Uchwała Nr 8948/2018 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m. st. Warszawy z dnia 31.01.2018r.
Uchwała Nr 8949/2018 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 31.01.2018r.
Uchwała Nr 8950/2018 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 31.01.2018r.
Uchwała Nr 8951/2018 Zarządu Dzielnixy Praga-Północ m.st. Warszawa z dnia 31.01.2018r.
Uchwała Nr 8849/2018 Zarzadu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 17.01.2018r.
Uchwała Nr 8952/2018 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 31.01.2018r.
Uchwała Nr 8953/2018 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 31.01.2018r.
Uchwała Nr 8954/2018 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 31.01.2018r.
Uchwała Nr 8851/2018 Zarzadu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 17.01.2018r.
Uchwała Nr 8850/2018 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 17.01.2018r.
Uchwała Nr 8713/2018 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 10.01.2018r.
Uchwała Nr 8715/2018 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 10.01.2018r.
Uchwała Nr 8714/2018 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 10.01.2018r.
Uchwała Nr 8848/2018 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 17.01.2018r.
Uchwała Nr 8945/2018 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 31.01.2018r.
Uchwała Nr 9048/2018 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 07.02.2018r.
Uchwała Nr 9132/2018 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 21.02.2018r.
Uchwała Nr 9126/2018 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 21.02.2018r.
Uchwała Nr 9133/2018 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 21.02.2018r.
Uchwała Nr 9134/2018 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 21.02.2018r.
Uchwała Nr 9135/2018 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 21.02.2018r.
Uchwała Nr 9136/2018 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 21.02.2018r.
Uchwała Nr 9127/2018 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 21.02.2018r.
Uchwała Nr 9303/2018 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 28.02.2018r.
Uchwała Nr 9304/2018 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 28.02.2018r.
Uchwała Nr 9305/2018 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 28.02.2018r.
Uchwała Nr 9306/2018 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 28.02.2018r.
Uchwała Nr 9428/2018 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 21.03.2018r.
Uchwała Nr 9478/2018 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 28.03.2018r.
Uchwała Nr 9479/2018 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 28.03.2018r.
Uchwała Nr 9480/2018 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 28.03.2018r.
Uchwała Nr 9481/2018 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 28.03.2018r.
Uchwała Nr 9482/2018 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 28.03.2018r.
Uchwała Nr 9491/2018 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 28.03.2018r.
Uchwała Nr 9492/2018 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 28.03.2018r.
Uchwała Nr 9493/2018 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 28.03.2018r.
Uchwała Nr 9494/2018 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 28.03.2018r.
Uchwała Nr 9495/2018 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 28.03.2018r.
Uchwała Nr 9496/2018 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 28.03.2018r.
Uchwała Nr 9497/2018 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 28.03.2018r.
Uchwała Nr 9498/2018 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 28.03.2018r.
Uchwała Nr 9499/2018 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 28.03.2018r.
Uchwała Nr 9590/2018 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 11.04.2018r.
Uchwała Nr 9588/2018 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 11.04.2018r.
Uchwała Nr 9589/2018 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 11.04.2018r.
Uchwała Nr 9591/2018 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 11.04.2018r.
Uchwała Nr 9592/2018 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 11.04.2018r.
Uchwała Nr 9593/2018 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 11.04.2018r.
Uchwała Nr 9598/2018 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 11.04.2018r.
Uchwała Nr 9599/2018 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 11.04.2018r.
Uchwała Nr 9597/2018 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 11.04.2018r.
Uchwała Nr 9673/2018 Zarządu Dzielnicy Praga-Płnoc m.st. Warszawy z dnia 18.04.2018r.
Uchwała Nr 9674/2018 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 18.04.2018r.
Uchwała Nr 9675/2018 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 18.04.2018r.
Uchwała Nr 9676/2018 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 18.04.2018r.
Uchwała Nr 9677/2018 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 18.04.2018r.
Uchwała Nr 9678/2018 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 18.04.2018r.
Uchwała Nr 9681/2018 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 18.04.2018r.
Uchwała Nr 9682/2018 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 18.04.2018r.
Uchwała Nr 9849/2018 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 09.05.2018r.
Uchwała Nr 10104/2018 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 30.05.2018r.
Uchwała Nr 10105/2018 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 30.05.2018r.
Uchwała Nr 10106/2018 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 30.05.2018r.
Uchwała Nr 10107/2018 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 30.05.2018r.
Uchwała Nr 10108/2018 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 30.05.2018r.
Uchwała Nr 10109/2018 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 30.05.2018r.
Uchwała Nr 10110/2018 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 30.05.2018r.
Uchwała Nr 10111/2018 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 30.05.2018r.
Uchwała Nr 10115/2018 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 30.05.2018r.
Uchwała Nr 10116/2018 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 30.05.2018r.
Uchwała Nr 10117/2018 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 30.05.2018r.
Uchwała Nr 10118/2018 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 30.05.2018r.
Uchwała Nr 10119/2018 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 30.05.2018r.
Uchwała Nr 10120/2018 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 30.05.2018r.
Uchwała Nr 10121/2018 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 30.05.2018r.
Uchwała Nr 10122/2018 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 30.05.2018r.
Uchwała Nr 10123/2018 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 30.05.2018r.
Uchwała Nr 10124/2018 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 30.05.2018r.
Uchwała Nr 10125/2018 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 30.05.2018r.
Uchwała Nr 10126/2018 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 30.05.2018r.
Uchwała Nr 10127/2018 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 30.05.2018r.
Uchwała Nr 10128/2018 Zarzadu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 30.05.2018r
Uchwała Nr 10129/2018 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 30.05.2018r.
Uchwała Nr 10137/2018 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 06.06.2018r.
Uchwała Nr 10138/2018 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 06.06.2018r.
Uchwała Nr 10139/2018 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 06.06.2018r.
Uchwała Nr 10140/2018 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 06.06.2018r.
Uchwała Nr 10180/2018 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 13.06.2018r.
Uchwała Nr 10181/2018 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 13.06.2018r.
Uchwała Nr 10182/2018 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 13.06.2018r.
Uchwała Nr 10183/2018 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 13.06.2018r.
Uchwała Nr 10220/2018 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 20.06.2018r.
Uchwała Nr 10221/2018 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 20.06.2018r.
Uchwała Nr 10222/2018 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 20.06.2018r.
Uchwała Nr 10226/2018 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 20.06.2018r.
Uchwała Nr 10227/2018 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 20.06.2018r.
Uchwała Nr 10229/2018 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 20.06.2018r.
Uchwała Nr 10460/2018 Zarządu Dzielnicy Praga-północ m.st. Warszawy z dnia 11.07.2018r.
Uchwała Nr 10461/2018 Zarządu Dzielnicy Praga-północ m.st. Warszawy z dnia 11.07.2018r.
Uchwała Nr 10462/2018 Zarządu Dzielnicy Praga-północ m.st. Warszawy z dnia 11.07.2018r.
Uchwała Nr 10463/2018 Zarządu Dzielnicy Praga-północ m.st. Warszawy z dnia 11.07.2018r.
Uchwała Nr 10464/2018 Zarządu Dzielnicy Praga-północ m.st. Warszawy z dnia 11.07.2018r.
Uchwała Nr 10465/2018 Zarządu Dzielnicy Praga-północ m.st. Warszawy z dnia 11.07.2018r.
Uchwała Nr 10466/2018 Zarządu Dzielnicy Praga-północ m.st. Warszawy z dnia 11.07.2018r.
Uchwała Nr 10467/2018 Zarządu Dzielnicy Praga-północ m.st. Warszawy z dnia 11.07.2018r.
Uchwała Nr 10468/2018 Zarządu Dzielnicy Praga-północ m.st. Warszawy z dnia 11.07.2018r.
Uchwała Nr 10469/2018 Zarządu Dzielnicy Praga-północ m.st. Warszawy z dnia 11.07.2018r.
Uchwała Nr 10470/2018 Zarządu Dzielnicy Praga-północ m.st. Warszawy z dnia 11.07.2018r.
Uchwała Nr 10471/2018 Zarządu Dzielnicy Praga-północ m.st. Warszawy z dnia 11.07.2018r.
Uchwała Nr 10565/2018 Zarząu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 18.07.2018r.
Uchwała Nr 10566/2018 Zarząu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 18.07.2018r.
Uchwała Nr 10567/2018 Zarząu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 18.07.2018r.
Uchwała Nr 10568/2018 Zarząu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 18.07.2018r.
Uchwała Nr 10569/2018 Zarząu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 18.07.2018r.
Uchwała 10612/2018 Zarzadu Dzielnicy Praga-Północ m.st Warszawy z dnia 01.08.2018r.
Uchwała 10614/2018 Zarzadu Dzielnicy Praga-Północ m.st Warszawy z dnia 01.08.2018r
Uchwała 10613/2018 Zarzadu Dzielnicy Praga-Północ m.st Warszawy z dnia 01.08.2018r
Uchwała 10615/2018 Zarzadu Dzielnicy Praga-Północ m.st Warszawy z dnia 01.08.2018r
Uchwała 10616/2018 Zarzadu Dzielnicy Praga-Północ m.st Warszawy z dnia 01.08.2018r
Uchwała 10617/2018 Zarzadu Dzielnicy Praga-Północ m.st Warszawy z dnia 01.08.2018r
Uchwała 10624/2018 Zarzadu Dzielnicy Praga-Północ m.st Warszawy z dnia 01.08.2018r
Uchwała Nr 10715/2018 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 24.08.2018r.
Uchwała Nr 10593/2018 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 18.07.2018r.
Uchwała Nr 10746/2018 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 29.08.2018r.
Uchwała Nr 10747/2018 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 29.08.2018r.
Uchwała Nr 10748/2018 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 29.08.2018r.
Uchwała Nr 10749/2018 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 29.08.2018r.
Uchwała Nr 10593/2018 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 18.07.2018r..
Uchwała Nr 10873/2018 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 12.09.2018r.
Uchwała Nr 10876/2018 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 12.09.2018r.
Uchwała Nr 10981/2018 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 04.10.2018r.
Uchwała Nr 10982/2018 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 04.10.2018r.
Uchwała Nr 10989/2018 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 04.10.2018r.
Uchwała Nr 10991/2018 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 04.10.2018r.
Uchwała Nr 10993/2018 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 04.10.2018r.
Uchwała Nr 11001/2018 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 04.10.2018r.
Uchwała Nr 11002/2018 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 04.10.2018r.
Uchwała Nr 11003/2018 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 04.10.2018r.
Uchwała Nr 11122/2018 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 18.10.2018r.
Uchwała Nr 11123/2018 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 18.10.2018r.
Uchwała Nr 11124/2018 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 18.10.2018r.
Uchwała Nr 11125/2018 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 18.10.2018r.
Uchwała Nr 11126/2018 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 18.10.2018r.
Uchwała Nr 11127/2018 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 18.10.2018r.
Uchwała Nr 11128/2018 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 18.10.2018r.
Uchwała Nr 11129/2018 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 18.10.2018r.
Uchwała Nr 11130/2018 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 18.10.2018r.
Uchwała Nr 11131/2018 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 18.10.2018r.
Uchwała Nr 11136/2018 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 18.10.2018r.
Uchwała Nr 11183/2018 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 25.10.2018r.
Uchwała Nr 11282/2018 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 21.11.2018r.
Uchwała Nr 11290/2018 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 21.11.2018r.
Uchwała Nr 11291/2018 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 21.11.2018r.
Uchwała Nr 11292/2018 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 21.11.2018r.
Uchwała Nr 11288/2018 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 21.11.2018r.
Uchwała Nr 8/2018 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 19.12.2018r.
Uchwała Nr 9/2018 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 19.12.2018r.
Uchwała Nr 10/2018 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 19.12.2018r.
Uchwała Nr 11/2018 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 19.12.2018r.
Uchwała Nr 19/2018 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 19.12.2018r.
Uchwała Nr 20/2018 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 19.12.2018r.
Uchwała Nr 21/2018 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 19.12.2018r.
Uchwała Nr 22/2018 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 19.12.2018r.
Uchwała Nr 23/2018 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 19.12.2018r.
Uchwała Nr 27/2018 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 19.12.2018r.
Uchwała Nr 28/2018 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 19.12.2018r.
Uchwała Nr 82/2019 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawawy z dnia 02.01.2019r.
Uchwała Nr 83/2019 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawawy z dnia 02.01.2019r.
Uchwała Nr 84/2019 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawawy z dnia 02.01.2019r.
Uchwała Nr 85/2019 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawawy z dnia 02.01.2019r.
Uchwała Nr 86/2019 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawawy z dnia 02.01.2019r.
Uchwała Nr 87/2019 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawawy z dnia 02.01.2019r.
Uchwała Nr 88/2019 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawawy z dnia 02.01.2019r.
Uchwała Nr 89/2019 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawawy z dnia 02.01.2019r.
Uchwała Nr 90/2019 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawawy z dnia 02.01.2019r.
Uchwała Nr 91/2019 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawawy z dnia 02.01.2019r.
Uchwała Nr 92/2019 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawawy z dnia 02.01.2019r.
Uchwała Nr 93/2019 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawawy z dnia 02.01.2019r.
Uchwała Nr 94/2019 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawawy z dnia 02.01.2019r.
Uchwała Nr 95/2019 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawawy z dnia 02.01.2019r.
Uchwała Nr 96/2019 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawawy z dnia 02.01.2019r.
Uchwała Nr 97/2019 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawawy z dnia 02.01.2019r.
Uchwała Nr 186/2019 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 16.01.2019r.
Uchwała Nr 187/2019 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 16.01.2019r.
Uchwała Nr 406/2019 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 20.02.2019r.
Uchwała Nr 407/2019 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 20.02.2019r.
Uchwała Nr 408/2019 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 20.02.2019r.
Uchwała Nr 409/2019 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 20.02.2019r.
Uchwała Nr 411/2019 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 20.02.2019r.
Uchwała Nr 412/2019 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 20.02.2019r.
Uchwała Nr 413/2019 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 20.02.2019r.
Uchwała Nr 414/2019 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 20.02.2019r.
Uchwała Nr 415/2019 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 20.02.2019r.
Uchwała Nr 416/2019 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 20.02.2019r.
Uchwała Nr 417/2019 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 20.02.2019r.
Uchwała Nr 418/2019 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 20.02.2019r.
Uchwała Nr 419/2019 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 20.02.2019r.
Uchwała Nr 420/2019 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 20.02.2019r.
Strona wykorzystuje COOKIES wyłącznie dla potrzeb bieżącej sesji i prawidłowego działania serwisu. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.