Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ m. st, Warszawy

Postępowanie: Pisemny ograniczony konkurs ofert na najem pracowni twórczych z dnia 13.08.2021r.

Status postępowania W toku
Rodzaj najmu obiektu Konkurs na najem do 3 lat
Data ogłoszenia 13.08.2021
Termin składania ofert 10.09.2021 15:00
Otwarcie ofert 13.09.2021 09:00

Opis

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA DZIELNICY PRAGA-PÓŁNOC m.st. WARSZAWY
z dnia 13 sierpnia 2021 r.
o pisemnym ograniczonym konkursie ofert na najem pracowni twórczych
 na okres do 3 lat

Na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 marca 2002r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (t.j. Dz. U. z 2018r poz. 1817), § 11 i § 13 Zarządzenia Nr 202/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 12.02.2019r. w sprawie zasad oraz szczegółowego trybu wynajmowania z zasobu lokalowego m.st. Warszawy pracowni do prowadzenia działalności twórczej w dziedzinie kultury i sztuki oraz warszawskich historycznych pracowni artystycznych na okres do 3 lat oraz szczegółowego trybu wynajmowania z zasobu lokalowego m.st. Warszawy pracowni do prowadzenia działalności twórczej w dziedzinie kultury i sztuki oraz warszawskich historycznych pracowni artystycznych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat oraz na czas nieoznaczony, Uchwały Nr 4980/2021 z dnia 02.06.2021r., Uchwały Nr 5320/2021 z dnia 21.07.2021r. Zarządu Dzielnicy  Praga-Północ m.st. Warszawy w sprawie przeznaczenia do najmu w drodze konkursu lokali przeznaczonych na pracownie twórcze wchodzące w skład zasobu lokali m.st. Warszawy na obszarze Dzielnicy Praga-Północ zostaje ogłoszony pisemny ograniczony konkurs na najem lokali pracowni twórczych na okres do 3 lat:

1. 1. Termin pisemnego ograniczonego konkursu zostaje wyznaczony na dzień 13 września 2021r. o godzinie 9:00;

 1. Szczegółowe dane o lokalach, ich warunkach najmu, wymogach treść oferty konkursowej, wysokości wadium, godzinie otwarcia ofert określają załączniki nr 1-4 do niniejszego ogłoszenia;
 2. Ogłoszenie o konkursie podlega zamieszczeniu:
  • na stronie internetowej m.st. Warszawy;
  • w prasie lokalnej;
  • na stronie internetowej Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy
   Praga-Północ;
  • na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu Dzielnicy Praga-Północ;
  • na tablicach ogłoszeń Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy
   Praga-Północ m.st. Warszawy;
  • na lokalu przeznaczonym do najmu.

2. Wykonanie Ogłoszenia powierza się Dyrektorowi Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy.

Załączniki

Ogoszenie_Burmistrza_o_pisemnym__konkursiedoc.pdf
warunki_regulamin_konkursu_pracownie_twrcze.pdf
oferta.pdf
STALOWA_15_LOK_45.pdf
Strzelecka_4_lok_10.pdf
ZAMKNICIE_PISEMNEGO_KONKURSU_Z_DNIA_13_09_2021doc.pdf
WYNIKI_PISEMNEGO_KONKURSU_Z_DNIA_13_09_2021.pdf
Aktualnie brak ofert lokali użytkowych w wybranym postępowaniu

Kontakt

ul. Jagiellońska 23

03-719 Warszawa

 

NIP: PL 1132524746, REGON: 011513343

 

Centrala:

22 205 41 00, 22 818 01 99,

22 619 59 79, 22 619 43 57.

fax: 22 205 41 90

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP2

 

Strona wykorzystuje COOKIES wyłącznie dla potrzeb bieżącej sesji i prawidłowego działania serwisu. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.