Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy jest jednostką budżetową działającą na obszarze administracyjnym Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy.  Przedmiotem działalności ZGN jest zarządzanie na terenie Dzielnicy Praga Północ zasobami stanowiącymi własność lub współwłasność Miasta Stołecznego Warszawy.

Dyrektor ZGN – Bożena Salich
tel. - sekretariat 22 205 41 07

Zastępca Dyrektora ZGN ds. Technicznych – Jarosław Gałkowski
tel. - sekretariat 22 205 41 07

Zastępca Dyrektora ZGN ds. Eksploatacji – Cezary Szajewski
tel. - sekretariat 22 205 41 07

Główny księgowy ZGN - Irena Godos
tel. 22 205 41 50

W szczególności przedmiotem działania jest:

  • ewidencja budynków, urządzeń do nich przynależnych, lokali mieszkalnych i użytkowych oraz terenów posesji,
  • utrzymanie czystości i porządku w budynkach, na terenach do nich przynależnych oraz w ich otoczeniu,
  • utrzymanie w sprawności technicznej budynków i ich instalacji,
  • zapewnienia dostaw do budynków energii cieplnej, energii elektrycznej, wody i funkcjonalności odprowadzenia ścieków oraz wywozu nieczystości,
  • prowadzenie remontów w zarządzanych nieruchomościach,
  • pobieranie czynszów i zaliczek oraz opłat za świadczenia wraz z ich rozliczaniem za lokale mieszkalne i użytkowe,
  • ścisła współpraca z mieszkańcami, użytkownikami i właścicielami lokali mieszkalnych i użytkowych w zakresie wymiany niezbędnych informacji w celu zapewnienia bieżącej funkcjonalności budynków.

Znak metra warszawskiego     Linia M2

Autobus 120, 125, 135, 160, 162, 166, 169, 170, 190, 338, 460, 509, 512, 517, 527, 805, E-3, E-7
Tramwaj 3, 4, 6, 13, 20, 23, 25, 26, 28