Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ m. st, Warszawy

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga – Północ informuje, że w związku
z obecną sytuacją wynikającą ze stanu trwającej epidemii, w dniu 23 kwietnia 2020 r. Rada m.st. Warszawie podjęła Uchwałę nr XXIX/842/2020, zmieniającą uchwałę w sprawie zasad restrukturyzacji z tytułu zajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu m. st. Warszawy.

Zgodnie z tą zmianą, w przypadku wystąpienia trudności spowodowanych COVID – 19, uniemożliwiających terminowe płacenie należności, dłużnicy, którzy już zawarli umowy
o restrukturyzację będą mieli możliwość pozostania w programie pod warunkiem złożenia wniosku,
w terminie do 2 miesięcy od zakończenia stanu epidemii i ustalenia nowych terminów płatności.

Ponadto dla osób, które nie złożyły jeszcze wniosku o restrukturyzację został wydłużony termin na jego złożenie do dnia 29 czerwca 2021 roku.

W załączeniu aktualny wniosek o restrukturyzację zadłużenia: aktualny wniosek restrukturyzacja do pobrania

W przypadku potrzeby uzyskania dodatkowych wyjaśnień, prosimy o kontakt pod numerami telefonów: (22) 205 40 82 i (22) 123 47 97

Poniżej przypominamy warunki i formy restrukturyzacji:

Warunki przystąpienia do programu restrukturyzacji:

 • posiadanie zadłużenia na dzień 31 grudnia 2018 roku oraz na dzień składania wniosku
 • prawidłowe korzystanie z mieszkania
 • złożenie wniosku i zawarcie umowy w sprawie restrukturyzacji zadłużenia

Formy restrukturyzacji:

 1. Podstawowa ratalna
 2. Podstawowa jednorazowa
 3. Specjalna dla osób ogrzewających mieszkania energią elektryczną
 4. Specjalna dla osób solidarnie odpowiedzialnych za długi

Zapraszamy do skorzystania z przedstawionej oferty pomocy.

 

 

 

Pomoc sąsiedzka – Twój gest ma znaczenie

 

 

Ze względu na ryzyko zakażenia koronawirusem powinniśmy ograniczać wyjścia z domu. Dotyczy to zwłaszcza osób starszych i z obniżoną odpornością, w tym przewlekle chorych. Dlatego miasto ruszyło z akcją zachęcającą mieszkańców do pomocy osobom, które najpilniej potrzebują wsparcia.

 

– Na czas zagrożenia koronawirusem szczególnie osoby starsze i samotne mogą potrzebować wsparcia w zrobieniu codziennych zakupów, wyrzucaniu śmieci czy wyprowadzeniu psa. Ruszamy z akcją, która ma zachęcać do opieki nad naszymi sąsiadami-seniorami. Dbajmy o siebie nawzajem! – apeluje Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy.

Kampania opiera się na sąsiedzkich relacjach i wzajemnym zaufaniu - osoby zdrowe, z zachowaniem zaleceń sanitarno-epidemiologicznych, mogą pomagać najbardziej potrzebującym mieszkańcom niezakażonym i nieobjętym kwarantanną domową.

Zapytaj sąsiada - seniora czy nie potrzebuje Twojego wsparcia

Miasto przygotowało kampanię, której celem jest zachęcenie warszawiaków do wspierania sąsiadów, w tym seniorów i osób, które w obliczu rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 potrzebują pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb, bez narażania ich na zbędne wychodzenie z domu. Mieszkańcy mogą wywieszać plakaty z ofertą osobistej pomocy na klatkach schodowych i tablicach informacyjnych - materiały graficzne są dostępne na stronie internetowej i w mediach społecznościowych miasta.

Warszawa wspiera seniorów

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo osób starszych i chorych w miejskich jednostkach opiekuńczo-leczniczych (Centrum Alzheimera i SCOL) zostały ograniczone wizyty. Jednostki są dezynfekowane, pacjentom dwa razy dziennie mierzona jest temperatura. Uzupełniono także magazyn żywnościowy.

Miasto apeluje również do seniorów, aby unikali dużych skupisk ludzkich, przełożyli planowane w najbliższym czasie spotkania oraz prosili bliskich lub sąsiadów o pomoc w zrobieniu zakupów. Jednocześnie rodziny są proszone, aby nie angażować seniorów w opiekę nad dziećmi.

Pomoc dla powstańców

Muzeum Powstania Warszawskiego uruchomiło specjalne dyżury telefoniczne, których celem jest informowanie powstańców o aktualnych zaleceniach sanitarno-epidemiologicznych oraz apelowanie o pozostanie w domach. Wolontariusze Muzeum utrzymują kontakt z powstańcami, aby wiedzieć czy potrzebują oni wsparcia i, w razie potrzeby, przekazują informacje odpowiednim osobom i służbom.

Dom Wsparcia dla Powstańców Warszawskich został zamknięty do odwołania. Opiekę nad powstańcami, którzy do niego przychodzili, sprawują pracownicy i wolontariusze Stowarzyszenia Monopol Warszawski, czyli operatora placówki. Pomoc polega na rozwożeniu do domów powstańców obiadów i kanapek. Opiekunowie pytają się także o zdrowie i mierzą bezdotykowym termometrem temperaturę. Zbierają zamówienia i realizują zakupy dla powstańców.

wirusplakat

wirusafisz do wydruku

 

Pomoc sąsiedzka video

Decyzja o zamknięciu do odwołania wszystkich placów zabaw i siłowni plenerowych

 

Z uwagi na występujące zagrożenie związane z koronawirusem SARS-CoV-2Z  przekazujemy wykaz szpitali posiadających oddziały zakaźne w województwie mazowieckim oraz informację o telefonach dyżurnych stacji sanitarno - epidemiologicznych w województwie mazowieckim.

Wykaz szpitali posiadających oddziały zakaźne w województwie mazowieckim stan na dzień 30 stycznia 2020 r.

L.P.

Nazwa Szpitala

Lokalizacja szpitala ( ulica, kod, miejsce)

numer telefonu

1.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów opieki Zdrowotnej w Kozienicach

ul. Al.Wł. Sikorskiego 10, 26-900 Kozienice

486797289; 48 6797296

2.

Wojewódzki Szpital Zespolony W Płocku

ul. Medyczna 19; 09-400 Płock

24 364 68 71; 24 364 64 03

3.

Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie

ul. Wolska 37, 01-201 Warszawa

22 33 55 261

4.

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. Dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce

Al.Jana Pawła II 120A, 07-410 Ostrołęka

29 765 12 63; 29 765 12 54; 297 65 21 18

5.

SPZOZ w Siedlcach

ul. Starowiejska 15, 08 -110 Siedlce

25 632 20 61 do 68 wew. 213

6.

Wojskowy instytut Medyczny Centralnego Szpitala Klinicznego Ministerstwa Obrony Narodowej

ul. Szaserów 128, 04-141 Warszawa

261 817 519

7.

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego- Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego w Warszawie

ul. Żwirki i Wigury 63 A, 02-091 Warszawa

22 317 92 31

8.

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie

ul. Powstańców Wielkopolskich 2,06-400

Ciechanów

23 673 02 77

9.

Radomski Szpital Specjalistyczny im. Tytusa Chałubińskiego

ul. Lekarska 4, 26-610 Radom

48 361 52 20

10.

Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie

ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa

22 508 18 50

 

Dyżur pełniony jest w dni powszednie w godzinach 15:05 do 20:00; natomiast w soboty, niedziele i święta w godzinach 10:00 -15:00.

telefon Dyżurnego Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego inspektora Sanitarnego w Warszawie: 502 171 171.

Informacje związane z nieprawidłowościami zauważonymi przez mieszkańców, należy zgłaszać do Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych działających w każdym

powiecie województwa mazowieckiego.

Potrzebne informacje można znaleźć na każdej stronie internetowej Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych.

Operator numeru dyżurnego nie udziela informacji kontaktowych oraz informacji dotyczących wymogów sanitarnych.

Lista telefonów Dyżurnych Państwowych Powiatowych inspektorów Sanitarnych oiewództwa mazowieckiego.

 1. Państwowy Powiatowy inspektor Sanitarny w Białobrzegach - 513 491 979
 2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie - 608 361 172
 3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie - 601 079 113
 4. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie - 660 425 654
 5. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grodzisku Mazowieckim - 603 987 812
 6. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grójcu - 696 045 846
 7. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kozienicach - 514 218 800
 8. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Legionowie - 609 729 134
 9. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipsku - 668 460 701
 10. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łosicach -692 388 313
 11. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Makowie Mazowieckim - 606 165 090
 12. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mińsku Mazowieckim - 509 407 101
 13. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mławie - 603 321 964
 14. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Dworze Mazowieckim - 602 586 438
 15. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrołęce - 604 754 201
 16. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowi Mazowieckiej - 693 063 573
 17. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Otwocku -515 256 222
 18. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piasecznie z/s Chylicach - 609 299 647
 19. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku - 609 817 331
 20. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płońsku - 501 210 808 ,
 21. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszkowie - 798 498 471
 22. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przasnyszu - 667 956 825
 23. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przysusze - 609 788 858
 24. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pułtusku - 509 352119
 25. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu - 690 122 050
 26. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siedlcach - 600 467 328
 27. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sierpcu -510 175 704
 28. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sochaczewie - 600 261 847
 29. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sokołowie Podlaskim - 513 841 973
 30. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szydłowcu - 510 121 373
 31. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m.st. Warszawie - 606 10 80 40
 32. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ożarowie Mazowieckim - 602 472 821
 33. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Węgrowie - 604135 225
 34. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wołominie -510 146 258
 35. Państwowy Powiatowy inspektor Sanitarny w Wyszkowie -510 208 072
 36. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zwoleniu -602 580 773
 37. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żurominie - 502 530 980
 38. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żyrardowie - 667 973 707
 39. Państwowy Graniczny Inspektor Sanitarny w Warszawie -602 220 181

 

UWAGA  ❗️ ❗️ ‼️Szczególne środki bezpieczeństwa w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ m. st. Warszawy‼️

KOMUNIKAT

ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY PRAGA  PÓŁNOC M.ST.WARSZAWY

ZAWIADAMIA  PAŃSTWA,

ŻE OD DNIA 16 MARCA 2020

OBSŁUGA INTERESANTÓW  BĘDZIE MOŻLIWA

WYŁACZNIE DROGĄ POCZTOWĄ, TELEFONICZNĄ LUB MAILOWĄ.

POWYŻSZE  DZIAŁANIA MAJĄ NA CELU MINIMALIZACJĘ ZAGROŻEN WYNIKAJACĄ

Z MOŻLIWOŚCI ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ KORONOWIRUSA COVID-19. INNY SPOSÓB KONTAKTU  

Z INTERESANTAMI NIE JEST MOŻLIWY Z UWAGI NA WARUNKI LOKALOWE I TECHNICZNE NIE DAJĄCE PAŃSTWA GWARANCJI BEZPIECZNEJ OBSŁUGI.

 

 POWYŻSZE USTALENIA OBOWIĄZUJA DO ODWOŁANIA

 

 

                                                                                           DYREKTOR ZGN PRAGA PÓŁNOC

 

 

W związku z sytuacją pandemii wszystkie administracje wprowadziły nadzwyczajny tryb obsługi mieszkańców.

 

 ❗️Większość spraw prosimy zgłaszać telefonicznie. ❗️

❗️Ważne telefony do administracji : ❗️

Administracja Obsługi Mieszkańców nr 2 ul. A. Mackiewicza 11

Sekretariat (sprawy administracyjne) - 22 205 40 70

Techniczny (sprawy Techniczne) - 22 205 40 72

 

Administracja Obsługi Mieszkańców nr 3 ul. Tarchomińska 14

Sekretariat (sprawy administracyjne) - 22 205 40 60

Techniczny (sprawy Techniczne) - 22 205 41 74

 

Administracja Obsługi Mieszkańców nr 4 ul. Bródnowska 24

Sekretariat (sprawy administracyjne) - 22 205 40 80

Techniczny (sprawy Techniczne) - 22 205 40 90

 

Administracja Obsługi Mieszkańców nr 5 ul. W. Burdzińskiego 7

Sekretariat (sprawy administracyjne) - 22 205 40 50

Techniczny (sprawy Techniczne) - 22 205 41 53

Kontakt

ul. Jagiellońska 23

03-719 Warszawa

 

NIP: PL 1132524746, REGON: 011513343

 

Centrala:

22 205 41 00, 22 818 01 99,

22 619 59 79, 22 619 43 57.

fax: 22 205 41 90

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP2

 

Strona wykorzystuje COOKIES wyłącznie dla potrzeb bieżącej sesji i prawidłowego działania serwisu. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.