Ogłoszenia dodatkowego naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej na modernizację kotłowni na terenie m.st. Warszawy.

Szanowni Państwo

Uprzejmie informuję, że 1 czerwca br. Biuro Ochrony Środowiska rozpocznie dodatkowy nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na realizację inwestycji polegających na modernizacji kotłowni w 2018 r. w ramach uchwały nr XXXVI11/975/2016 Rady m.st. Warszawy z 15.12.2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie m.st. Warszawy, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej.

Szczegółowe informacje nt. warunków udzielania dotacji i potrzebnych dokumentów uzyskać można w Biurze Ochrony Środowiska. Wnioski będą przyjmowane do 31 lipca 2018 r.

W związku z powyższym, zwracam się z uprzejmą prośbą o wywieszenie na tablicy informacyjnej w urzędzie dzielnicy, załączonego do pisma ogłoszenia, przez cały okres trwania dodatkowego naboru. Proszę również o informowanie osób zainteresowanych, w szczególności przez Wydział Obsługi Mieszkańców, o możliwości uzyskania dofinansowania na ww. inwestycję oraz o udostępnienie stosownych formularzy.

   Z poważaniem

     DYREKTOR

BIURA OCHRONY ŚRODOWISKA

Grażyna Sienkiewicz

W załączeniu:

Ogłoszenie o dodatkowym naborze wniosków o udzielenie dotacji na modernizację kotłowni na terenie Warszawy.

OGŁOSZENIE O DODATKOWYM NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE

DOTACJI CELOWEJ NA MODERNIZACJĘ KOTŁOWNI

NA TERENIE WARSZAWY

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy ogłasza, że 1 czerwca 2018 r. uruchomiony zostanie dodatkowy nabór wniosków o udzielenie dotacji na realizację inwestycji polegających na modernizacji kotłowni w 2018 r.

w ramach uchwały nr XXXVI11/975/2016 Rady m.st. Warszawy z 15.12.2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie m.st Warszawy, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej.

Miejsce składania wniosków: Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. Bankowy 2, piętro XIX, pokoje 1913, 1914, 1922, od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00-16.00.

Wnioski przyjmowane będą w terminie od 1 czerwca do 31 lipca 2018 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 22 443 25 60, 22 443 25 63, 22 443 25 73-77, 22 443 25 86.

Zasady udzielania dotacji oraz formularz wniosku dostępne są na stronie internetowej:

- Biuletynu Informacji Publicznej m.st. Warszawy: www.bip.warszawa.pl/bos Dofinansowanie realizacji przedsięwzięć służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej,

http://zielona.um.warszawa.pl/dotacie

ZASTĘPCA PREZYDENTA

MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Michał Olszewski

 

UCHWAŁA NR XXXVIII/975/2016 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie m.st. Warszawy, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej