NIEODPŁATNE PUNKTY POMOCY PRAWNEJ

NA PODSTAWIE ZARZĄDZENIA NR 1967/2018 R. PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY Z DNIA 28.12.2018 R. WYZNACZONO LOKALE W KTÓRYCH PROWADZONE SĄ PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ NA TERENIE PRAGI-PÓŁNOC

LP.

Lokal

Dni i godziny udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

Podmiot udzielający nieodpłatnej pomocy prawnej

1.

Urząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy   Praga-Północ ul. Ks.I.Kłopotowskiego 15 pok. 539

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek:

08:00 – 12:00

Środa, Piątek

12:00 – 16.00

Dyżur przeznaczony na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej. (Nieodpłatna pomoc prawna udzielana przez adwokata i radcę prawnego).

2.

Urząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy   Praga-Północ ul. Ks.I.Kłopotowskiego 15 pok. 539

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek

12:00 – 16:00

Środa, Piątek

08:00 – 12:00

Dyżur przeznaczony na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego świadczone przez Stowarzyszenie Centrum Informacji Społecznej CIS         (z siedzibą ul. Gałczyńskiego 3, 00-362 Warszawa).