Wiele nieruchomości  komunalnych znajdujących się na obszarze rewitalizacji to przedwojenne kamienice. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami sukcesywnie je modernizuje, remontuje i  przebudowuje.  W zależności od potrzeb wykonywane są remonty dachów, balkonów, stropów, elewacji, klatek schodowych, ocieplanie ścian, wzmacnianie fundamentów oraz wymiany różnych instalacji.

                 tar 1                                              tar 2n

                   Przed remontem Targowa 40                                                        Po  remoncie Targowa 40

 

                 strzel 1                                         strzel 2

            Przed remontem Strzelecka 10A i 12                                                   Po  remoncie Strzelecka 10A i 12 

 

                 stare Ł39                                                 nowe Ł39

               Przed remontem Łochowska 39                                               Po  remoncie  Łochowska 39

 

                  stare Ł37                      nowe Ł37

                           Przed remontem Łochowska 37                                                Po  remoncie  Łochowska 37

 

                 stare S29                          nowa S29

                          Przed remontem Siedlecka 29                                                           Po remoncie Siedlecka 29

 

                oficyna                        nowe 2 S25

                   Przed remontem Siedlecka 25 oficyna                                  Po remoncie Siedlecka 25 oficyna

 

                 stare Z36                         nowe Z36

                      Przed remontem Ząbkowska 36                                         Po remoncie Ząbkowska 36 

 

                Stalowa 33 przed modernizacja m                        Stalowa 33 po modernizacji m

                      Przed remontem Stalowa 33                                                          Po remoncie Stalowa 33

 

            środkowa 14 przed modernizacja m                       ś14 po modernizacji

                      Przed remontem Środkowa 14                                                      Po remoncie Środkowa 14

 

           Łochowska 40 przed modernizacja m                Łochowska 40 po modernizacji m

                        Przed remontem Łochowska 40                                          Po remoncie Łochowska 40

 

             K30 przed modernizacją m                              K30 po modernizacji m

             Przed remontem Kłopotowskiego 30                                              Po remoncie Kłopotowskiego 30

 

           Łochowska 31 przed modernizacja m                    Łochowska 31 po modernizacji m

                   Przed remontem Łochowska 31                                                         Po remoncie Łochowska 31

            Otwocka 7 przed r                Otwocka 7 po r n

                       Przed remontem Otwocka 7                                                         Po remoncie Otwocka 7

             Strzelecka 10 przed r                                       Strzelecka 10 po nowe

                   Przed remontem Strzelecka 10                                                    Po remoncie Strzelecka 10

            środkowa 12 przed r                             Środkowa 12 po nowe

                        Przed remontem Środkowa 12                                                 Po remoncie Środkowa 12

ZGN Praga-Północ planuje w ramach I etapu Zintegrowanego Programu Rewitalizacji (broszura) wykonanie remontów następujących nieruchomości:  

 • Siedlecka 25 front    zakończono realizację w I kwartale 2021r
 • Siedlecka 25 oficyna zakończono realizację w I kwartale 2020r
 • Siedlecka 29             zakończono realizację w IV kwartale 2018r.
 • Łochowska 31          zakończono realizację w IV kwartale 2020r.
 • Łochowska 37           zakończono realizację w IV kwartale 2019r.
 • Łochowska 39           zakończono realizację w IV kwartale 2018r.
 • Łochowska 43           zakończono realizację w II kwartale 2021r.
 • Łochowska 38A         rozpoczęto realizację w II kwartale 2019r
 • Łochowska 40           zakończono realizację w III kwartale 2020r.
 • Strzelecka 10A          zakończono realizację w IV kwartale 2018r.
 • Strzelecka 12            zakończono realizację w IV kwartale 2018r.
 • Środkowa 14             zakończono realizację w III kwartale 2020r.
 • Środkowa 12             zakończono realizację w IV kwartale 2021r.
 • Stalowa 33                zakończono realizację w III kwartale 2020r.
 • Markowska 12,14      zakończono realizację w II kwartale 2021r.
 • Ząbkowska 36           zakończono realizację w II kwartale 2020r.
 • Markowska 16           zakończono I etap inwestycji w II kwartale 2020r.
 • Kłopotowskiego 30    zakończono realizację w IV kwartale 2020r.

 

 • Strzelecka 10          zakończono realizację w III kwartale 2021r. - remont w ramach projektu „Rewitalizacja tkanki mieszkaniowej w wybranych budynkach komunalnych na terenie m.st. Warszawy” z dofinansowaniem unijnym – więcej informacji w zakładce „projekty unijne” (link)
 • Otwocka 7              zakończono realizację w II kwartale 2021r. - remont w ramach projektu „Rewitalizacja tkanki mieszkaniowej w wybranych budynkach komunalnych na terenie m.st. Warszawy” z dofinansowaniem unijnym – więcej informacji w zakładce „projekty unijne” (link)

W ramach Zintegrowanego Programu Rewitalizacji następujące nieruchomości zostaną doposażone w instalację centralnego ogrzewania, instalację centralnej ciepłej wody i węzeł cieplny:

 • Otwocka 7,
 • Środkowa 14,
 • Stalowa 33,
 • Ząbkowska 36.

Szczegółowe informacje na temat Zintegrowanego Programu Rewitalizacji można znaleźć w załączniku do Uchwały Nr XXXIII/809/2016 Rady m.st. Warszawy z dnia 25.08.2016 r. zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku (link).

 

Program Ciepło Sieciowe

Centralne ogrzewanie w domu

Z roku na rok coraz więcej mieszkań  obszaru rewitalizacji podłączanych jest do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Proces przebiega stopniowo,  ponieważ wiąże  się z rozbudową sieci, która nie pokrywa całego miasta. Nieruchomości  doposażane są  w instalacje centralnego  ogrzewania   ciepłej wody oraz węzły cieplne. Zmiana sposobu ogrzewania powinna wpłynąć na obniżenie kosztów, a także na bezpieczeństwo i komfort mieszkańców. Poprawia się również jakość powietrza, mniej szkodliwych substancji emitowanych jest do atmosfery.

Od 2010 roku do 10 listopada 2021 roku do miejskiej sieci ciepłowniczej zostało podłączonych 138 nieruchomości, w których znajduje się 3573 lokali. 

Jednym z zadań Zintegrowanego Programu Rewitalizacji jest „Likwidacja indywidualnych źródeł ciepła”, które przewiduje doposażenie  budynków  w  instalację centralnego  ogrzewania, instalację centralnej ciepłej wody i węzeł cieplny. Po szczegółowe informacje, zawierające listę nieruchomości przewidzianych do doposażenia oraz planowany termin wykonywania prac, odsyłamy Państwa do wykazu wszystkich projektów realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Rewitalizacji dla m. st. Warszawy, który dostępny jest w postaci pliku PDF pod linkiem.

W 2016 roku podłączono do miejskiej sieci ciepłowniczej 14 nieruchomości:

 1. Bródnowska 14
 2. Bródnowska 18
 3. Bródnowska 20
 4. Bródnowska 22
 5. Kawęczyńska 18
 6. Kaweczyńska 20
 7. Kawęczyńska 24
 8. Kawęczyńska 26
 9. Kawęczyńska 41
 10. Kawęczyńska 43
 11. Kawęczyńska 45
 12. Środkowa 3
 13. Środkowa 3A
 14. Targowa 40

Ogółem w 2016 roku zostało uruchomione centralne ogrzewanie i centralna ciepła woda w 285 lokalach.

W 2017 roku podłączono do miejskiej sieci ciepłowniczej 29 nieruchomości:

 1. 11 Listopada 26
 2. 11 Listopada 44
 3. Bródnowska 2
 4. Korsaka 7
 5. Kowieńska 4
 6. Łomżyńska 31
 7. Łochowska 17
 8. Łochowska 31
 9. Łochowska 37
 10. Łochowska 43
 11. Nieporęcka 8
 12. Nieporęcka 14
 13. Radzymińska 8
 14. Radzymińska 53
 15. Radzymińska 55/57
 16. Radzymińska 59
 17. Radzymińska 60
 18. Radzymińska 61
 19. Siedlecka 26
 20. Siedlecka 29
 21. Siedlecka 45
 22. Stalowa 21
 23. Środkowa 12
 24. Środkowa 17
 25. Tarchomińska 12
 26. Wileńska 21
 27. Wileńska 23
 28. Wileńska 25
 29. Wileńska 29

Ogółem w 2017 roku zostało uruchomione centralne ogrzewanie i centralna ciepła woda w 903 lokalach.

W 2018 roku podłączono do miejskiej sieci ciepłowniczej 17 nieruchomości:

 1. Inżynierska 3
 2. Inżynierska 9
 3. Lęborska 4
 4. Lęborska 6
 5. Łochowska 38A
 6. Łochowska 39
 7. Łochowska 40
 8. Łochowska 52
 9. Łochowska 54
 10. Mackiewicza 1
 11. Okrzei 5
 12. Stalowa 10
 13. Stalowa 35 front
 14. Stalowa 37
 15. Stalowa 51
 16. Strzelecka 10A
 17. Strzelecka 12

Ogółem w 2018 roku zostało uruchomione centralne ogrzewanie i centralna ciepła woda w 376 lokalach.

 W 2019 roku podłączono do miejskiej sieci ciepłowniczej n/w nieruchomości:

 1. Białostocka 46     - budynek podłączony do sieci w maju 2019
 2. Czynszowa 4       - budynek podłączony do sieci w styczniu 2019
 3. Jagiellońska 11    - budynek podłączony do sieci w kwietniu 2019
 4. Kawęczyńska 65  - budynek podłączony do sieci w grudniu 2019
 5. Kawęczyńska 73  - budynek podłączony do sieci w grudniu 2019
 6. Konopacka 7       - budynek podłączony do sieci w styczniu 2019
 7. Kowieńska 8        - budynek podłączony do sieci w marcu 2019 
 8. Radzymińska 32  - budynek podłączony do sieci w czerwcu 2019 
 9. Radzymińska 35  - budynek podłączony do sieci w czerwcu 2019
 10. Radzymińska 37  - budynek podłączony do sieci w czerwcu 2019
 11. Stalowa 4             - budynek podłączony do sieci w styczniu 2019
 12. Stalowa 38           - budynek podłączony do sieci w maju 2019
 13. Stalowa 50           - budynek podłączony do sieci w lutym 2019
 14. Stalowa 54           - budynek podłączony do sieci w marcu 2019
 15. Stalowa 59           - budynek podłączony do sieci w lutym 2019
 16. Stalowa 69           - budynek podłączony do sieci w listopadzie 2019
 17. Strzelecka 5         - budynek podłączony do sieci w lipcu 2019
 18. Strzelecka 28       - budynek podłączony do sieci w lutym 2019
 19. Strzelecka 38       - budynek podłączony do sieci w lutym 2019
 20. Strzelecka 42       - budynek podłączony do sieci w styczniu 2019
 21. Środkowa 21        - budynek podłączony do sieci w lipcu 2019
 22. Wrzesińska 14     - budynek podłączony do sieci w październiku 2019
 23. Zamoyskiego 25  - budynek podłączony do sieci w grudniu 2019
 24. Zaokopowa 3       - budynek podłączony do sieci w listopadzie 2019
 25. Ząbkowska 50      - budynek podłączony do sieci w sierpniu 2019
 26. Ząbkowska 36      - budynek podłączony do sieci w grudniu 2019
 27. Stalowa 33            - budynek podłączony do sieci w grudniu 2019

Według  stanu na 31.12.2019 r. w  2019 roku  zostało przyłączonych do miejskiej sieci ciepłowniczej 27 nieruchomości w których znajdują się 679 lokali.

 W 2020 roku podłączono do miejskiej sieci ciepłowniczej n/w nieruchomości:

 1. Białostocka 45     - budynek podłączony do sieci w styczniu 2020
 2. Radzymińska 47   - budynek podłączony do sieci w styczniu 2020
 3. Równa 5               - budynek podłączony do sieci w listopadzie 2020
 4. Równa 6               - budynek podłączony do sieci w grudniu 2020
 5. Równa 19             - budynek podłączony do sieci w listopadzie 2020
 6. Szwedzka 6          - budynek podłączony do sieci w grudniu 2020
 7. Szwedzka 7          - budynek podłączony do sieci w grudniu 2020
 8. Szwedzka 9          - budynek podłączony do sieci w grudniu 2020
 9. Szwedzka 11        - budynek podłączony do sieci w październiku 2020
 10. Środkowa 14        - budynek podłączony do sieci w styczniu 2020
 11. Wołomińska 15    - budynek podłączony do sieci w wrześniu 2020
 12. Wołomińska 17A  - budynek podłączony do sieci w wrześniu  2020
 13. Zachariasza 8      - budynek podłączony do sieci w maju 2020
 14. Zachariasza 10    - budynek podłączony do sieci w maju 2020

Według  stanu na 31.12.2020 r. w  2020 roku  zostało przyłączonych do miejskiej sieci ciepłowniczej 14 nieruchomości w których znajduje się 281 lokali.

W 2021 roku Veolia  planuje podłączyć do miejskiej sieci ciepłowniczej n/w nieruchomości:

 1. Jagiellońska 47  - budynek podłączony do sieci w styczniu 2021
 2. Mała 4
 3. Mała 6
 4. Mała 8                 - budynek podłączony do sieci w marcu 2021
 5. Mała 9
 6. Mała 10               - budynek podłączony do sieci w marcu 2021
 7. Mała 11               - budynek podłączony do sieci w marcu 2021
 8. Mała 13               - budynek podłączony do sieci w marcu 2021
 9. Otwocka 7           - budynek podłączony do sieci w czerwcu 2021
 10. Szwedzka 15      - budynek podłączony do sieci w styczniu 2021
 11. Strzelecka 31      - budynek podłączony do sieci w październiku 2021
 12. Radzymińska 63 - budynek podłączony do sieci w marcu 2021

 Według  stanu na 10.11.2021 r. w  2021 roku  zostało przyłączonych do miejskiej sieci ciepłowniczej 9 nieruchomości w których znajdują się 169 lokale.

W 2022 roku Veolia  planuje podłączyć do miejskiej sieci ciepłowniczej n/w nieruchomości:

 1. Brzeska 6
 2. Brzeska 7
 3. Brzeska 19
 4. Brzeska 20
 5. Brzeska 29/31
 6. Szwedzka 23
 7. Szwedzka 25
 8. Szwedzka 33
 9. Szwedzka 35A
 10. Szwedzka 37
 11. Wileńska 13
 12. Wileńska 43
 13. Wileńska 59
 14. Ząbkowska 3
 15. Ząbkowska 4
 16. Ząbkowska 7
 17. Ząbkowska 11

Natomiast na przełomie lat 2022/2023 Veolia planuje podłączyć do miejskiej sieci ciepłowniczj  poniższe nieruchomośći:

 1. Grajewska 4
 2. Grajewska 15
 3. Grajewska 17
 4. Grodzieńska 46
 5. Kowieńska 27
 6. Otwocka 12

Ostateczny termin uruchomienia dostaw ciepła do budynku uzależniony jest od prac związanych z wykonaniem przyłącza sieci cieplnej, za które odpowiada spółka Veolia Energia Warszawa S.A.

Wykaz adresowy nieruchomości zrealizowanych i planowanych w ZPR  w ramach programu "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"

Wykaz adresowy _ pdf

 

Prezentacja z wykonanych zadań inwestycyjnych w 2020 r. oraz plan na 2021 r.

Prezentacja _ pdf

 

Praski Trakt Książęcy

Prezentacja - wirtualny spacer

 

Weź dotację, zlikwiduj kopciucha !

Od 23 października ruszyły nowe dotacje na ochronę środowiska, w tym na:

 • likwidację kopciuchów,
 • odnawialne źródła energii,
 • podłączenie budynków do sieci kanalizacyjnej,
 • usuwanie i unieszkodliwianie azbestu,
 • budowę urządzeń zatrzymujących wodę opadową i roztopową.

Szczegółowe informacje na stronie:

https://zielona.um.warszawa.pl/dotacje-dla-mieszka-c-w-na-inwestycje-ekologiczne

https://bip.warszawa.pl/Menu_podmiotowe/biura_urzedu/PK/kot%C5%82ownie.htm

 

Dotacje na prace  przy  zabytkach

UCHWAŁA NR XVII/428/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze m.st. Warszawy.

1. link do tekstu Uchwały Nr XVII/428/2019

2. link do formularza o udzielenie dotacji

 

Analiza porównawcza termomodernizacji budynków wielorodzinnych

Analiza porównawcza termomodernizacji budynków wielorodzinnych, wpisanych do Rejestru Zabytków indywidualnie lub poprzez wpisanie obszaru, na którym się znajdują lub wpis do Gminnej Ewidencji Zabytków na Pradze Północ na przykładzie nieruchomości przy ul. Siedleckiej 25 dostępna jest w postaci pliku PDF pod linkiem.