ZGN Praga-Północ planuje w ramach I etapu Zintegrowanego Programu Rewitalizacji (broszura) wykonanie remontów następujących nieruchomości:  

 • Siedlecka 25           rozpoczęto realizację w I kwartale 2018r.
 • Siedlecka 29           zakończono realizację w IV kwartale 2018r.
 • Łochowska 31
 • Łochowska 37         rozpoczęto realizację w IV kwartale 2018r.
 • Łochowska 39         zakończono realizację w IV kwartale 2018r.
 • Łochowska 43         rozpoczęto realizację w II kwartale 2018r.
 • Łochowska 38A
 • Łochowska 40         rozpoczęto realizację w III kwartale 2018r.
 • Strzelecka 10A        zakończono realizację w IV kwartale 2018r.
 • Strzelecka 12          zakończono realizację w IV kwartale 2018r.
 • Środkowa 14           rozpoczęto realizację w III kwartale 2018r.
 • Środkowa 12
 • Stalowa 33              rozpoczęto realizację w III kwartale 2018r.
 • Markowska 12,14    rozpoczęto realizację w I kwartale 2018r.
 • Ząbkowska 36         rozpoczęto realizację w III kwartale 2018r.
 • Markowska 16         rozpoczęto realizację w III kwartale 2018r.
 • Kłopotowskiego 30
 • Strzelecka 10 i Otwocka 7 remont w ramach projektu „Rewitalizacja tkanki mieszkaniowej w wybranych budynkach komunalnych na terenie m.st. Warszawy” z dofinansowaniem unijnym – więcej informacji w zakładce „projekty unijne” (link)

W ramach Zintegrowanego Programu Rewitalizacji następujące nieruchomości zostaną doposażone w instalację centralnego ogrzewania, instalację centralnej ciepłej i węzeł cieplny:

 • Otwocka 7,
 • Środkowa 14,
 • Stalowa 33,
 • Ząbkowska 36.

Ostateczny termin uruchomienia dostaw ciepła do budynku uzależniony jest od prac związanych z wykonaniem przyłącza sieci cieplnej, za które odpowiada spółka Veolia Energia Warszawa S.A.

Szczegółowe informacje na temat Zintegrowanego Programu Rewitalizacji można znaleźć w załączniku do Uchwały Nr XXXIII/809/2016 Rady m.st. Warszawy z dnia 25.08.2016 r. zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku (link).

Program Ciepło Sieciowe

Jednym z zadań Zintegrowanego Programu Rewitalizacji jest „Likwidacja indywidualnych źródeł ciepła”, które przewiduje doposażenie  budynków  w  instalację centralnego  ogrzewania, instalację centralnej ciepłej wody i węzeł cieplny. Po szczegółowe informacje, zawierające listę nieruchomości przewidzianych do doposażenia oraz planowany termin wykonywania prac, odsyłamy Państwa do wykazu wszystkich projektów realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Rewitalizacji dla m. st. Warszawy, który dostępny jest w postaci pliku PDF pod linkiem.

W 2018 roku podłączono do miejskiej sieci ciepłowniczej 17 nieruchomości:

 1. Inżynierska 3
 2. Inżynierska 9
 3. Lęborska 4
 4. Lęborska 6
 5. Łochowska 38A
 6. Łochowska 39
 7. Łochowska 40
 8. Łochowska 52
 9. Łochowska 54
 10. Mackiewicza 1
 11. Okrzei 5
 12. Stalowa 10
 13. Stalowa 35 front
 14. Stalowa 37
 15. Stalowa 51
 16. Strzelecka 10A
 17. Strzelecka 12

Ogółem w 2018 roku zostało uruchomione centralne ogrzewanie i centralna ciepła woda w 376 lokalach.

 W 2019 roku Veolia planuje podłączyć do miejskiej sieci ciepłowniczej n/w nieruchomości:

 1. Białostocka 45
 2. Białostocka 46
 3. Czynszowa 4 - budynek podłączony do sieci w styczniu 2019
 4. Jagiellońska 11
 5. Jagiellońska 47
 6. Kawęczyńska 65
 7. Kawęczyńska 73
 8. Konopacka 7 - budynek podłączony do sieci w styczniu 2019
 9. Kowieńska 8  - budynek podłączony do sieci w marcu 2019 
 10. Radzymińska 32
 11. Radzymińska 35
 12. Radzymińska 37
 13. Radzymińska 47
 14. Stalowa 4 - budynek podłączony do sieci w styczniu 2019
 15. Stalowa 38
 16. Stalowa 50 - budynek podłączony do sieci w lutym 2019
 17. Stalowa 54 - budynek podłączony do sieci w marcu 2019
 18. Stalowa 59 - budynek podłączony do sieci w lutym 2019
 19. Stalowa 69
 20. Strzelecka 5
 21. Strzelecka 28 - budynek podłączony do sieci w lutym 2019
 22. Strzelecka 38 - budynek podłączony do sieci w lutym 2019
 23. Strzelecka 42 - budynek podłączony do sieci w styczniu 2019
 24. Środkowa 21
 25. Wrzesińska 14
 26. Zamoyskiego 25
 27. Ząbkowska 50

 

 

Analiza porównawcza termomodernizacji budynków wielorodzinnych

Analiza porównawcza termomodernizacji budynków wielorodzinnych, wpisanych do Rejestru Zabytków indywidualnie lub poprzez wpisanie obszaru, na którym się znajdują lub wpis do Gminnej Ewidencji Zabytków na Pradze Północ na przykładzie nieruchomości przy ul. Siedleckiej 25 dostępna jest w postaci pliku PDF pod linkiem.