Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ m. st, Warszawy

Możesz odpracować niezapłacony czynsz

Jeśli mieszkasz w lokalu komunalnym, masz trudną sytuację życiową i zaległości w opłatach za czynsz, możesz odpracować swoje długi.

Jak skorzystać?

  • Należy złożyć wniosek o zamianę długu na świadczenie niepieniężne do Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami lub burmistrza dzielnicy, w której się mieszka
  • Uzgodnić prace i podpisać porozumienie
  • Po wykonaniu prac następuje zmniejszenie długu

Jakie prace można wykonywać?

Dostępny jest szeroki katalog prac. Najczęściej jest to:

  • sprzątanie ulic, podwórek,
  • utrzymanie zieleni,
  • prace ogrodnicze, grabienie liści,
  • malowanie, drobne prace remontowe,
  • porządkowanie archiwum.

Jeżeli osobiście z różnych przyczyn nie możesz świadczyć pracy, dług może „odpracować” inna osoba, która wyrazi na to zgodę, np. ktoś z rodziny czy przyjaciół.

Od 2014 r. zawarto 438 porozumień z osobami, które zmniejszyły swoje zadłużenie o 542 tys. zł

Pamiętaj !

Jeżeli masz długi w opłatach za czynsz i nie radzisz sobie z ich spłatą,

zgłoś się do administracji w swojej dzielnicy

i skorzystaj z oferowanej pomocy.

Więcej informacji w dzielnicy, w której mieszkasz

i na stronie: www.sprawylokalowe.um.warszawa.pl

Odprac czynsz

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla m.st. Warszawy (PSZOK), Mobilny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (MPSZOK) oraz zbiórka zużytego sprzętu elektronicznego.

Do obsługi mieszkańców prawobrzeżnej części Warszawy został utworzony w październiku 2015r. punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych(PSZOK) mieszczący się w dzielnicy Białołęka - przy ul. Płytowej 1 (prowadzony przez konsorcjum Partner Sp. z o.o. i Partner Dariusz Apelski).PSZOK jest otwarty od poniedziałku do piątku w godzinach od 1300 do 2100 oraz w soboty od 0800do 2000.

Zadaniem punktu jest bezpłatne przyjmowanie od mieszkańców odpadów komunalnych takich jak przedmioty z tworzyw sztucznych, metalu, drewna, zużyte opony czy gruz z przeprowadzonych samodzielnie remontów, a przede wszystkim odpadów komunalnych kłopotliwych, takich jak farby, lakiery, kleje, detergenty  i chemikalia oraz opakowania po nich, ale również takich jak świetlówki i baterie. Dodatkowo do PSZOK-ów mieszkańcy mogą przez cały rok oddawać odpady zielone.

Jako uzupełnienie punktu stacjonarnego działa również mobilny punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (MPSZOK). Dla Mieszkańców Dzielnicy Praga-Północ MPSZOK obecny jest w środy w godzinach 1700- 1830 przy ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15 (parking przy Urzędzie Dzielnicy Praga-Północ) oraz w soboty w godzinach 1600- 1730 przy ul. Szwedzkiej róg ul. Stalowej  (vis a vis Stalowej 65). Dzięki MPSZOK mieszkańcy, którzy nie mogą dostarczyć kłopotliwych odpadów komunalnych do PSZOK, mają możliwość zrobienia tego poprzez przyniesienie tych odpadów do MPSZOK. MPSZOK nie zbiera wszystkich odpadów – na przykład gruzu z przeprowadzanych samodzielnie remontów, czy też mebli. Nie przyjmuje również odpadów zielonych ani zużytego sprzętu elektrycznego  i elektronicznego (ZSEE), którego zbiórka odbywa się w naszej Dzielnicy na parkingu przy Urzędzie Dzielnicy Praga-Północ w soboty w godzinach 1000 - 1400.

Regulaminy korzystania z PSZOK oraz MPSZOK oraz harmonogram pracy MPSZOK dostępne są na stronach internetowych: www.czysta.um.warszawa.pl oraz www.partner-apelski.pl.

NIEODPŁATNE PUNKTY POMOCY PRAWNEJ

NA PODSTAWIE ZARZĄDZENIA NR 1967/2018 R. PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY Z DNIA 28.12.2018 R. WYZNACZONO LOKALE W KTÓRYCH PROWADZONE SĄ PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ NA TERENIE PRAGI-PÓŁNOC

LP.

Lokal

Dni i godziny udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

Podmiot udzielający nieodpłatnej pomocy prawnej

1.

Urząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy   Praga-Północ ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15 pok. 534

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek:

08:00 – 12:00

Środa, Piątek

12:00 – 16.00

Dyżur przeznaczony na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej. (Nieodpłatna pomoc prawna udzielana przez adwokata i radcę prawnego

2.

Urząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga-Północ ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15 pok. 534

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek

12:00 – 16:00

 Środa, Piątek

08:00 – 12:00

Dyżur przeznaczony na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego świadczone przez Stowarzyszenie Centrum Informacji Społecznej CIS (z siedzibą ul. Gałczyńskiego 3, 00-362 Warszawa)

 

MAPA PUNKTÓW Bezpłatnych Porad Prawnych

Istnieje możliwości sprawdzenia dokonanych płatności oraz rozliczeń lokali komunalnych i użytkowych za pomocą Portalu Czynszowego na stronie

www.zgn-pragapn.pl

W celu otrzymania danych dostępowych (identyfikatora użytkownika i hasła) prosimy przed ich osobistym odbiorem o kontakt z Zespołem Informatyzacji ZGN pod numerem telefonu 22 205 41 10 lub 22 205 41 11. Adres mailowy Zespołu Informatyzacji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Regulamin e-POL
Formularz zgłoszeniowy e-POL

Szanowni Mieszkańcy !

W celu umożliwienia załatwienia spraw mieszkańcom Dzielnicy Praga-Północ zostały wprowadzone dyżury w siedzibach Administracji, które będą odbywały się w poniedziałki od godziny 15:30 do godziny 17:30.

Podstawą uruchomienia dyżuru jest uprzednie zgłoszenie i dokonanie przez pracownika administracji zapisu przynajmniej jednego interesanta.

Kontakt

ul. Jagiellońska 23

03-719 Warszawa

 

NIP: PL 1132524746, REGON: 011513343

 

Centrala:

22 205 41 00, 22 818 01 99,

22 619 59 79, 22 619 43 57.

fax: 22 205 41 90

 

Strona wykorzystuje COOKIES wyłącznie dla potrzeb bieżącej sesji i prawidłowego działania serwisu. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.