Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy za 2019 rok.