Zespół windykacji realizuje zadania związane z dochodzeniem roszczeń z tytułu zaległości za zajmowanie lokali mieszkalnych, socjalnych i użytkowych.

Do właściwości Zespołu należy w szczególności:

  1. prowadzenie ewidencji zadłużonych lokali mieszkalnych, socjalnych i użytkowych oraz wysokości ich zadłużeń,
  2. analiza miesięcznych zestawień zadłużeń z tytułu opłat wynikających z zajmowania lokali mieszkalnych, socjalnych i użytkowych będących własnością miasta, przedkładanych przez jednostki organizacyjne,
  3. prowadzenie spraw związanych z egzekwowaniem wierzytelności z tytułu zaległości czynszowych lokali będących własnością miasta st. Warszawy, przedkładanych przez jednostki organizacyjne,
  4. prowadzenie spraw związanych z udzieleniem ulgi w spłacie zobowiązań czynszowych w postaci rozłożenia na raty, prolongaty terminu spłaty i umorzenia zadłużenia,
  5. nadzór nad terminowością i kompletnością przekazywanych dokumentów przez komórki organizacyjne do Zespołu Prawnego w celu skierowania pozwów do sądu, wspólnie ze Specjalistami i Kierownikami poszczególnych AOM-ów,
  6. kierowanie do Komorników Sądowych kompletnych wniosków o egzekucję świadczeń pieniężnych bądź o eksmisję z zajmowanych lokali, nadzór nad ich realizacją oraz bieżąca współpraca z Zespołem Prawnym i Komornikiem Sądowym,
  7. udzielanie pomocy w zamianie lokali mieszkalnych ze spłatą zadłużenia przez kontrahenta, w celu zaspokojenia istotnych potrzeb mieszkańców i lepszego wykorzystania zasobu mieszkaniowego Dzielnicy Pragi-Północ

tel.: 22 205 41 27, 22 205 41 22

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.