Uchwała Nr XIII/295/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie zasad restrukturyzacji zadłużenia z tytułu zajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy (z odstyłaczem do Dziennika Urzędowego

Ustawa z dnia 22.03.2018r. o komornikach sądowych, z późniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r., o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, z późniejszymi zmianami.

Zarządzenie Nr 2331/2012 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 kwietnia 2012r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu windykacji należności m.st. Warszawy z tytułu opłat za lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy, lokale użytkowe lub ich części, tymczasowe pomieszczenia oraz urządzenia reklamowe usytuowane na budynkach wchodzących w skład zasobu nieruchomości m.st. Warszawy, z późniejszymi zmianami.

Uchwała Nr LXVII/1857/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 24 maja 2018r. w sprawie zasad wynajmowania z zasobu lokalowego m. st. Warszawy pracowni do prowadzenia działalności twórczej w dziedzinie kultury i sztuki (…).

Zarządzenie Nr 581/2018 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 kwietnia 2018r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1m² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa.