NOWE NARZĘDZIE POLEGAJĄCE NA RESTRUKTURYZACJI ZADŁUŻENIA W MIESZKANIACH KOMUNALNYCH

Miasto Stołeczne Warszawa, zgodnie z uchwałą radnych, oferuje dłużnikom czynszowym nowe narzędzie pomocy. Warszawiacy i warszawianki mają 18 miesięcy na przystąpienie do programu i elastycznie dobrane raty – miesięczne czy kwartalne oraz nawet do 10 lat na spłatę zadłużenia. Nowe narzędzie umarzania długów ma pomóc mieszkańcom w wydostaniu się z trudnej sytuacji życiowej.

I. Okres obowiązywania narzędzia

 

 • od dnia wejścia w życie uchwały tj. 29 czerwca 2019 roku do 30 grudnia 2030 roku

Wnioski o restrukturyzację, co do zasady, można składać od 1 lipca 2019 roku do 29 czerwca  2021 roku.

 II.  Kto może skorzystać

 •  pełnoletnia osoba, która ma trudności ze spłatą zadłużenia za zajmowane mieszkanie gminne (w tym socjalne)
 •  pełnoletnia osoba, która już nie mieszka w mieszkaniu komunalnym, ale ciągle ma niespłacone zadłużenie za to mieszkanie
 •  pełnoletnia osoba, która odpowiada solidarnie za długi np. po dziadkach, rodzicach, partnerach

 III.  Warunki przystąpienia do restrukturyzacji

 •  posiadanie zadłużenia na dzień składania wniosku oraz na 31.12.2018 (jeżeli obecnie osoba posiada zadłużenie, ale nie miała go na 31.12.2018 wówczas nie maże skorzystać z tego narzędzia)
 •  dopuszcza się restrukturyzację długu w przypadku, gdy osoba zadłużona ma zarejestrowaną działalność gospodarczą w mieszkaniu gminnym, ale pod warunkiem że nie prowadzi jej w tym mieszkaniu
 •  prawidłowe korzystanie z mieszkania (brak interwencji za zakłócanie porządku i bezpieczeństwa w budynku, itp.)
 •  złożenie wniosku w terminie do 18 miesięcy od wejścia w życie uchwały, czyli najpóźniej do 29.12.2020, (do Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ ul. Jagiellońska 23)
 •  zawarcie umowy

Istotnym elementem jest, że osoby zainteresowane restrukturyzacją mogą i powinny skorzystać z pomocy i doradztwa w dzielnicy lub ZGN w zakresie wyboru wariantu

IV. Formy restrukturyzacji – do wyboru

 1. podstawowa jednorazowa
  • spłata 40% zadłużenia w ciągu 3 miesięcy od podpisania umowy
  • terminowe płacenie bieżących opłat przez 4 lata od podpisania umowy
  • umorzenie 60% zadłużenia po wywiązaniu się z warunków umowy
 2. podstawowa ratalna
 • spłata 60% zadłużenia w ratach w okresie od 1 roku do 5 lat, gdy dług nie przekracza 10 000 zł lub do 10 lat, gdy dług przekracza 10 000 zł (wysokość rat uzależniona od kwoty zadłużenia i możliwości płatniczych)
 • wpłata pierwszej raty może być dokonana w dowolnej zadeklarowanej kwocie, ale nie mniej niż 50 zł i będzie dokonana w terminie 1 miesiąca od podpisania umowy
 • kolejne raty mogą być wpłacane w systemie miesięcznym lub w innym systemie niż miesięczny (jeżeli sytuacja finansowa dłużnika wskazuje na korzyści z takiego rozwiązania i daje większą pewność na pomyślne zakończenie umowy np. wynagrodzenie pobierane w systemie innym niż miesięczny)
 • terminowe płacenie bieżących opłat przez cały okres obowiązywania umowy
 • umorzenie 40% zadłużenia po wywiązaniu się z warunków umowy
 1. specjalna dla osób ogrzewających mieszkania energią elektryczną
 • splata 40% zadłużenia w ratach w okresie od 1 roku do 5 lat, gdy dług nie przekracza 10 000 zł lub do 10 lat, gdy dług przekracza 10 000 zł (wysokość rat uzależniona od kwoty zadłużenia i możliwości płatniczych)
 • wpłata pierwszej raty może być dokonana w dowolnej zadeklarowanej kwocie, ale nie mniej niż 50 zł i będzie dokonana w terminie 1 miesiąca od podpisania umowy
 • kolejne raty mogą być wpłacane w systemie miesięcznym lub w innym systemie niż miesięczny (jeżeli sytuacja finansowa dłużnika wskazuje na korzyści z takiego rozwiązania i daje większą pewność na pomyślne zakończenie umowy np.: wynagrodzenie pobierane w systemie innym niż miesięczny)
 • terminowe płacenie bieżących opłat przez cały okres obowiązywania umowy
 • umorzenie 60% zadłużenia po wywiązaniu się z warunków umowy

Istnieje możliwość łączenia tego wariantu (3) z wariantem podstawowym (1) w przypadku, gdy dług dotyczy zarówno okresu w którym mieszkanie ogrzewane było energią elektryczną oraz okresu, gdy mieszkanie ogrzewane było w innej formie np. co.

 1. specjalna dla osób solidarnie odpowiedzialnych za długi
 • spłata 60% „swojej” części zadłużenia (wyliczenie kwoty wg. wzoru) w ratach w okresie od I roku do 5 lat, gdy dług nie przekracza 10 000 zł lub do 10 lat, gdy dług przekracza 10 000 zł (wysokość rat uzależniona od kwoty zadłużenia i możliwości płatniczych)
 • wpłata pierwszej raty może być dokonana w dowolnej zadeklarowanej kwocie, ale nie mniej niż 50 zł i będzie dokonana w terminie I miesiąca od podpisania umowy
 • olejne raty mogą być wpłacane w systemie miesięcznym lub w innym systemie niż miesięczny (jeżeli sytuacja finansowa dłużnika wskazuje na korzyści z takiego rozwiązania i daje większą pewność na pomyślne zakończenie umowy, wynagrodzenie pobierane w systemie innym niż miesięczny)
 • terminowe płacenie bieżących opłat przez cały okres obowiązywania umowy, zwolnienie z 40% zadłużenia od „swojej" części po wywiązaniu się z warunków umowy

V. Pomoc przy wyborze wariantów i realizacji umowy

 

 • dłużnik wstępnie deklaruje wariant we wniosku
 • wspólnie wypracowuje się najkorzystniejsze rozwiązanie po analizie możliwości finansowych dłużnika, tak aby dostosować optymalnie czas umowy do wysokości rat możliwych do wpłaty przez dłużnika
 • stały kontakt z dłużnikiem i szybka interwencja w przypadku zdarzeń losowych uniemożliwiających czasowo kontynuowanie umowy

VI. Dodatkowe korzyści i możliwości

 

 • dopuszcza się dwukrotną zwłokę w opłatach bieżących lub ratach w każdym roku kalendarzowym ale nie dłuższą niż 21 dni
 • gdy nastąpi zwłoka w opłatach w związku ze zdarzeniami losowymi, umowa będzie mogła być kontynuowana pod warunkiem, że w ciągu 2 miesięcy od wystąpienia zwłoki, dłużnik wystąpi o udzielenie pomocy
 • przywilej do kontynuowania umowy, gdy dłużnik solidarny wpłaci niższą kwotę opłat bieżących niż należne, ale po uzyskaniu zgody
 • w przypadku śmierci dłużnika, który zawarł umowę, spadkobiercy mogą zawrzeć umowę o kontynuowaniu tej umowy, jeżeli złożą stosowny wniosek w terminie do 12 m-cy od daty śmierci
 • możliwość ubiegania się o przywrócenie tytułu prawnego do lokalu po zawarciu umowy (o ile powodem wypowiedzenia umowy był dług).

- ZAŁACZNIK_ wniosek o restrukturyzacje zadłuzenia

-Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych najemców oraz osób bezumownie korzystających z lokali należących do zasobu lokalowego m.st. Warszawy, którzy wnioskują o restrukturyzację zadłużenia.

 

 

 

Możesz odpracować niezapłacony czynsz

Jeśli mieszkasz w lokalu komunalnym, masz trudną sytuację życiową i zaległości w opłatach za czynsz, możesz odpracować swoje długi.

Jak skorzystać?

 • Należy złożyć wniosek o zamianę długu na świadczenie niepieniężne do Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami lub burmistrza dzielnicy, w której się mieszka
 • Uzgodnić prace i podpisać porozumienie
 • Po wykonaniu prac następuje zmniejszenie długu

Jakie prace można wykonywać?

Dostępny jest szeroki katalog prac. Najczęściej jest to:

 • sprzątanie ulic, podwórek,
 • utrzymanie zieleni,
 • prace ogrodnicze, grabienie liści,
 • malowanie, drobne prace remontowe,
 • porządkowanie archiwum.

Jeżeli osobiście z różnych przyczyn nie możesz świadczyć pracy, dług może „odpracować” inna osoba, która wyrazi na to zgodę, np. ktoś z rodziny czy przyjaciół.

Od 2014 r. zawarto 438 porozumień z osobami, które zmniejszyły swoje zadłużenie o 542 tys. zł

Pamiętaj !

Jeżeli masz długi w opłatach za czynsz i nie radzisz sobie z ich spłatą,

zgłoś się do administracji w swojej dzielnicy

i skorzystaj z oferowanej pomocy.

Więcej informacji w dzielnicy, w której mieszkasz

i na stronie: www.sprawylokalowe.um.warszawa.pl

Odprac czynsz

 

 

Masz zadłużone mieszkanie i nie chcesz go stracić?

 

                                   SZANOWNY MIESZKAŃCU!

moneyMASZ ZADŁUŻONE MIESZKANIE

I NIE CHCESZ GO STRACIĆ?

ZAPRASZAMY

masz problemy z dokonywaniem opłat za zajmowany

lokal, który należy do m.st. Warszawy,

nie zwlekaj aż wpadniesz w spiralę zadłużenia,

zgłoś się, a pomożemy Ci rozwiązać ten problem.

 

Istnieje możliwość uzyskania pomocy polegającej na otrzymaniu:

obniżki czynszu z tytułu niskich dochodów,

rozłożenia długu na spłatę w ratach,

- umorzenia zadłużenia

- zmiany terminu wnoszenia bieżących płatności,

- zamiany lokalu na lokal o niższych kosztach utrzymania wraz ze spłatą zadłużenia przez oferenta

- możliwości odpracowania zadłużenia w formie świadczenia niepieniężnego.

W celu uzyskania bliższych informacji zapraszamy na rozmowę z pracownikami naszych jednostek,

którzy przedstawią możliwe formy pomocy wyjścia z zadłużenia.

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawa

03-719 Warszawa, ul. Jagiellońska 23

tel: (22) 205 41 00,

fax: (22) 205 41 90,

mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

godziny pracy: poniedziałek - piątek 7:00 - 15:00

Administracje Obsługi Mieszkańców ZGN

AOM Nr 2 03-732 Warszawa, ul. Mackiewicza 11   tel: (22) 205 40 70

AOM Nr 3 03-746 Warszawa, ul. Tarchomińska 14 tel: (22) 205 40 60

AOM Nr 4 03-439 Warszawa, ul. Bródnowska 24     tel: (22) 205 40 80

AOM Nr 5 03-480 Warszawa, ul. Burdzińskiego 7   tel: (22) 205 40 50

godziny przyjęć interesantów: poniedziałek 9:00 - 15:00, wtorek i piątek 8:00 - 13:00, czwartek 11:00 - 15:00

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadzwoń i przyjdź!

 

Uzyskasz bezpłatną poradę w Punkcie Porad Obywatelskich dla osób zadłużonych!

 

Punkt Porad Obywatelskich dla Mieszkańców Pragi-Północ:

ul. Jagiellońska 56

w siedzibie Klubu Złotego Wieku wejście od Placu Hallera

wtorki w godz. 11:00 - 15:00

Szczegółowe informacje pod bezpłatnym numerem infolinii 800 509 509

Facebook www.facebook.com/bpowwarszawie