Zasady i tryb udzielania pomocy w zamianie lokali mieszkalnych znajdujących się w zasobach m. St. Warszawy powierzonych w administrowanie Zakładowi Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ  m.st. Warszawy.

WZÓR zgłoszenia lokalu do zamiany

Klauzula informacyjna - zamiana lokali.

 

Numer konta przeznaczonego do dokonywania wpłat z tytułu depozytów w związku z zamianą lokali mieszkalnych.

Bank Citibank Handlowy ul. Senatorska 16, Warszawa

Nr 67 1030 1508 0000 0005 5087 2145

W tytule wpłaty należy wpisać dokładny adres, którego depozyt dotyczy.