Zespół Nadzoru Właścicielskiego

ul. Jagiellońska 23 - parter - pokój nr 15

Zespół Nadzoru Właścicielskiego realizuje zadania związane z obsługą wspólnot mieszkaniowych.

Do właściwości Zespołu należy w szczególności:

 1. Nadzór nad obsługą wspólnot mieszkaniowych na terenie działania Zakładu będących w jego czasowym zarządzaniu w tym:
  • sporządzanie niezbędnych dokumentów związanych z przeprowadzaniem zebrań wspólnot mieszkaniowych,
  • nadzór nad realizacją planów rzeczowo-finansowych nieruchomości wspólnych pozostających w zarządzaniu Zakładu,
 2. Prowadzenie ewidencji i rejestrów:
  • wielkości udziałów lokali niewyodrębnionych w :
   • nieruchomości wspólnych przekazanych w zarząd i zarządzanie osób fizycznych,
   • nieruchomości wspólnych pozostających w zarządzie i zarządzaniu Zakładu,
  • składu osobowego zarządów w nieruchomościach wspólnych,
  • zarządców wykonujących czynności zarządzania tymi nieruchomościami,
  • wysokości uchwalonych zaliczek na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną, zaliczek na wyodrębniony fundusz remontowy i zaliczek na pokrycie świadczeń dostarczanych do lokali niewyodrębnionych w nieruchomościach wspólnych,
 3. Przygotowywanie wniosków na posiedzenie Zarządu Dzielnicy,
 4. Przygotowywanie dokumentów przekazujących nieruchomości wspólne w zarząd i zarządzanie,
 5. Udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych w oparciu o udzielone pełnomocnictwa,
 6. Przygotowywanie dokumentów dla Pełnomocników biorących udział w zebraniach
 7. Dokonywanie analizy kosztów w zakresie zarządzania nieruchomościami na terenie działania Zakładu oraz składanie do Dyrekcji Zakładu wniosków dotyczących potrzeby zmian w tym zakresie,
 8. Sprawowanie nadzoru właścicielskiego w nieruchomościach przekazanych w zarząd i zarządzanie osób fizycznych.

tel.: 22 205-41-35, 22 205-41-38

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.