Dofinansowanie dla wspólnot na remont podwórka dzierżawionego od m.st. Warszawy