Decyzja o zamknięciu do odwołania wszystkich placów zabaw i siłowni plenerowych

 

Zaproszenie na spotkanie informacyjne z przedstawicielami Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków adresowanego do Wspólnot Mieszkaniowych w sprawie omówienia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie.

 

UCHWAŁA NR XXXVIII/975/2016 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie m.st. Warszawy, służących ochronie środowiska i gospodarce
wodnej