Dotacje dla mieszkańców na inwestycje ekologiczne

Uchwała Rady Miasta Stołecznego Warszawy Nr XVII/428/2019 z dnia 29.08.2019 r., 

Informacje dodatkowe

Dofinansowanie dla wspólnot na remont podwórka dzierżawionego od m.st. Warszawy