Uchwała Nr LVII/1492/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16.11.2017 r.

Materiały informacyjne dotyczące zasad ogólnych udzielania dotacji.

Wniosek o udzielenie dotacji.

Informacje dodatkowe