Konkurs ofert na wyłonienie Oferenta do wykonania prac remontowomodernizacyjnych polegających na wykonaniu remontu balkonów (od strony podwórka) w budynku mieszkalnym, wielolokalowym przy ul. W. Skoczylasa 9 w Warszawie.