Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych właścicieli Wspólnot Mieszkaniowych, członków Zarządów Wspólnot Mieszkaniowych, podmiotów zarządzających nieruchomościami.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, podmiotów zarządzających nieruchomościami, w zakresie publikacji ich danych na stronie internetowej Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy.