Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ m. st, Warszawy

Zamówienia publiczne

Numer postępowania Przedmiot postępowania Termin składania ofert
DNZP.261.81.2019 Utrzymanie porządku i czystości na nieruchomościach przy ul. Ząbkowskiej 22/24/26 i ul. Ząbkowskiej 23/25 w Warszawie 16.10.2019 10:00
Aktualne
DNZP.261.77.2019 Sprzątanie terenów utwardzonych zewnętrznych i zieleńców przy wskazanych budynkach zarządzanych przez ZGN, sprzątanie powierzchni wewnętrznych we wskazanych budynkach zarządzanych przez ZGN, sprzątanie powierzchni wewnętrznej budynku garażowego, mycie mechaniczne hal garażowych. 15.10.2019 10:00
Aktualne
DNZP.261.76.2019 Codzienne utrzymanie porządku i czystości na terenach zewnętrznych administrowanych przez ZGN (przy budynkach wspólnot mieszkaniowych) oraz okresowe sprzątanie terenów zarządzanych przez ZGN 14.10.2019 10:00
Aktualne
DNZP.261.83.2019 Bieżące utrzymanie mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy administrowanego przez ZGN w Dzielnicy Praga-Północ w sprawności technicznej w zakresie branży ogólnobudowlanej: roboty stolarsko-ślusarskie, szklarskie i zduńskie – teren Administracji Obsługi Mieszkańców Nr 2, Nr 3, Nr 4 i Nr 5. 30.09.2019 10:00
Aktualne
DNZP.261.82.2019 Remont pustostanów lokali mieszkalnych (5 pustostanów – 5 części) 27.09.2019 10:00
Aktualne
DNZP.261.78.2019 Remont instalacji wentylacji mechanicznej w lokalu użytkowym przy ul. Targowej 42 lokal 2A w Warszawie. 26.09.2019 10:00
Aktualne
DNZP.261.84.2019 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej doposażenia w dwufunkcyjny węzeł cieplny na potrzeby instalacji centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody dla nieruchomości przy ul. Ząbkowskiej 7 w Warszawie. 25.09.2019 11:00
Aktualne
DNZP.261.79.2019 Roboty budowlane polegające na wymianie witryn w lokalach użytkowych przy Pl. Hallera 5 lok. 14a, Pl. Hallera 9 lok. 138 i Pl. Hallera 10 lok. 128 realizowane w ramach zadania inwestycyjnego “Centrum Lokalne – modernizacja lokali użytkowych” - etap II część 4. 23.09.2019 10:00
Aktualne
DNZP.261.75.2019 Remont pustostanów lokali mieszkalnych (5 pustostanów - 5 części) 18.09.2019 11:00
Nieaktualne
DNZP.261.74.2019 Wymiana zużytej technicznie stolarki okiennej na stolarkę z PCV lub drewnianą w budynkach i lokalach stanowiących własność m.st. Warszawy, administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy. 18.09.2019 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.80.2019 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej doposażenia w instalacje centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody oraz dokumentacji doposażenia w dwufunkcyjny węzeł cieplny na potrzeby instalacji c.o. i c.c.w. dla nieruchomości zarządzanych przez ZGN w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. 17.09.2019 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.72.2019 Remont tarasów w budynku mieszkalnym przy ul. Ząbkowskiej 23/25 w Warszawie. 10.09.2019 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.73.2019 Remont tarasów w budynku mieszkalnym przy ul. Ząbkowskiej 22/24/26 w Warszawie. 10.09.2019 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.71.2019 Remont pustostanów lokali mieszkalnych (5 pustostanów - 5 części) 09.09.2019 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.70.2019 Remont pustostanów lokali mieszkalnych (7 pustostanów – 7 części) 06.09.2019 10:00
Nieaktualne
DNZP.260.28.2019 Remont kapitalny urządzenia dźwigu osobowego produkcji polskiej, zainstalowanego na klatce schodowej Nr 7 budynku mieszkalnego przy ul. Ząbkowskiej 22/24/26 w Warszawie. 03.09.2019 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.69.2019 Remont dachu oraz poddasza w budynku przy ul. Brzeskiej 4 w Warszawie 29.08.2019 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.68.2019 Remont pustostanów lokali mieszkalnych (5 pustostanów – 5 części) 27.08.2019 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.66.2019 Remont tarasów w budynku mieszkalnym przy ul. Ząbkowskiej 23/25 w Warszawie. 22.08.2019 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.67.2019 Remont tarasów w budynku mieszkalnym przy ul. Ząbkowskiej 22/24/26 w Warszawie. 22.08.2019 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.65.2019 Remont pustostanów lokali mieszkalnych (7 pustostanów – 7 części) 21.08.2019 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.64.2019 Remont budynku przy ul. Brzeskiej 4 w Warszawie – Etap I. 09.08.2019 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.63.2019 Remont pustostanów lokali mieszkalnych (10 pustostanów - 10 części). 30.07.2019 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.62.2019 Remont pustostanów lokali mieszkalnych (10 pustostanów - 10 części). 22.07.2019 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.61.2019 Remont instalacji elektrycznych w lokalach komunalnych w celu wymiany ogrzewania lokali paliwem stałym na ogrzewanie elektryczne. 19.07.2019 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.45.2019 Wykonanie prac budowlanych polegających na przebudowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Łochowskiej 31 w Warszawie, realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego: Rewitalizacja obszaru Szmulowizna – kwartał Łomżyńska – ul. Łochowska, w dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. 18.07.2019 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.58.2019 Wykonanie prac budowlanych polegających na wymianie drewnianych stropów między lokalami mieszkalnymi nr 39 i 42 oraz 42 i 47/48 na nowe, niepalne wraz z ociepleniem stropu nad lokalem 47/48 w budynku mieszkalnym zlokalizowanym przy ul. Wileńskiej 25 w Warszawie. 15.07.2019 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.59.2019 Roboty budowlane polegające na wymianie witryn w lokalu użytkowym nr 196 przy ul. Skoczylasa 8 realizowane w ramach zadania inwestycyjnego “Centrum Lokalne – modernizacja lokali użytkowych” - etap II część 3. 12.07.2019 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.60.2019 Remont pustostanów lokali mieszkalnych (5 pustostanów - 5 części). 11.07.2019 11:00
Nieaktualne
DNZP.261.57.2019 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej doposażenia w instalacje centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody oraz dokumentacji doposażenia w dwufunkcyjny węzeł cieplny na potrzeby instalacji c.o. i c.c.w. dla nieruchomości zarządzanych przez ZGN w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. 10.07.2019 10:00
Nieaktualne
DNZP.260.21.2019 Okresowa kontrola instalacji gazowych wraz z przyłączonymi do nich urządzeniami w budynkach komunalnych i wspólnot mieszkaniowych, administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Praga - Północ m. st. Warszawy w 2019 r 09.07.2019 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.56.2019 Remont pustostanów lokali mieszkalnych (5 pustostanów - 5 części). 08.07.2019 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.46.2019 Wykonanie prac budowlanych polegających na rewitalizacji i przebudowie budynku wielorodzinnego przy ul. Otwockiej 7 w Warszawie realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego: Rewitalizacja tkanki mieszkaniowej w wybranych budynkach komunalnych na terenie m.st. Warszawy ul. Otwocka 7 i Strzelecka 10. 05.07.2019 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.47.2019 Wykonanie prac budowlanych polegających na modernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego oficynowego przy ul. Siedleckiej 25 w Warszawie ETAP II realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego: Rewitalizacja obszaru Szmulowizna – kwartał Łomżyńska – ul. Siedlecka 25 i 29 04.07.2019 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.55.2019 Remont pustostanów lokali mieszkalnych (10 pustostanów - 10 części). 02.07.2019 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.54.2019 Remont instalacji elektrycznych w lokalach komunalnych w celu wymiany ogrzewania lokali paliwem stałym na ogrzewanie elektryczne. 01.07.2019 10:00
Nieaktualne
DNZP. 261.53.2019 Remont pustostanów lokali mieszkalnych (10 pustostanów - 10 części). 28.06.2019 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.50.2019 Doposażenie w instalację centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody, nieruchomości mieszkalnej wielorodzinnej przy ul. Szwedzkiej 11 w Warszawie, wraz z adaptacją pomieszczenia na węzeł cieplny oraz wyposażeniem węzła cieplnego. 27.06.2019 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.51.2019 Doposażenie w instalację centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody, nieruchomości mieszkalnej wielorodzinnej przy ul. Zachariasza 8 w Warszawie, wraz z adaptacją pomieszczenia na węzeł cieplny oraz wyposażeniem węzła cieplnego. 27.06.2019 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.52.2019 Remont pustostanów lokali mieszkalnych (6 pustostanów - 6 części). 25.06.2019 11:00
Nieaktualne
DNZP.261.48.2019 Doposażenie w instalację centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody, nieruchomości mieszkalnej wielorodzinnej przy ul. Szwedzkiej 7 w Warszawie, wraz z adaptacją pomieszczenia na węzeł cieplny oraz wyposażeniem węzła cieplnego. 24.06.2019 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.49.2019 Doposażenie w instalację centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody, nieruchomości mieszkalnej wielorodzinnej przy ul. Szwedzkiej 9 w Warszawie, wraz z adaptacją pomieszczenia na węzeł cieplny oraz wyposażeniem węzła cieplnego. 24.06.2019 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.44.2019 Remont pustostanów lokali mieszkalnych (8 pustostanów - 8 części). 06.06.2019 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.43.2019 Wykonanie prac budowlanych polegających na przebudowie, rozbudowie i nadbudowie budynku wielorodzinnego przy ul. Kłopotowskiego 30 w Warszawie (front, oficyna prawa) realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego: Modernizacja budynku przy ul. Kłopotowskiego 30 w Dzielnicy Praga - Północ m.st. Warszawy. 05.06.2019 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.40.2019 Remont dziedzińca oraz altany śmietnikowej na terenie przyległym do budynku przy ul. Tarchomińskiej 12 w Warszawie. 03.06.2019 11:00
Nieaktualne
DNZP.261.30.2019 Zagospodarowanie terenu działek (remont podwórek) nieruchomości przy ul. Ząbkowskiej 50 i ul. Ząbkowskiej 50A w Warszawie. 03.06.2019 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.42.2019 Remont pustostanów lokali mieszkalnych (7 pustostanów - 7 części). 03.06.2019 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.41.2019 Remont budynku przy ul. Środkowej 23 w Warszawie. 31.05.2019 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.39.2019 Roboty budowlane polegające na wymianie witryn w lokalach usługowych realizowane w ramach zadania inwestycyjnego “Centrum Lokalne – modernizacja lokali użytkowych” - etap II część 2. 27.05.2019 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.36.2019 Wykonanie prac budowlanych polegających na rewitalizacji i przebudowie budynku wielorodzinnego przy ul. Strzeleckiej 10 w Warszawie realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego: Rewitalizacja tkanki mieszkaniowej w wybranych budynkach komunalnych na terenie m.st. Warszawy ul. Otwocka 7 i Strzelecka 10. 23.05.2019 10:00
Nieaktualne
DNZP.260.13.2019 Dostawa 51 zestawów komputerowych z licencjami systemu operacyjnego Microsoft® Windows 10 Professional dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. 22.05.2019 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.34.2019 Wykonanie prac budowlanych polegających na modernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami na parterze przy ul. Środkowej 12 w Warszawie, realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego: Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi-Kwartał Inżynierska- ul. Stalowa 33 oraz ul. Środkowa 12 i 14. Oznaczenie sprawy: DNZP.261.34.2019 21.05.2019 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.33.2019 Doposażenie w instalację centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody, nieruchomości mieszkalnej wielorodzinnej przy ul. Równej 19 w Warszawie, wraz z adaptacją pomieszczenia na węzeł cieplny oraz wyposażeniem węzła cieplnego. 16.05.2019 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.38.2019 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej doposażenia w instalacje centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody oraz dokumentacji doposażenia w dwufunkcyjny węzeł cieplny na potrzeby instalacji c.o. i c.c.w. dla nieruchomości zarządzanych przez ZGN w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. 15.05.2019 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.37.2019 Remont pustostanów lokali mieszkalnych (5 pustostanów – 5 części) 13.05.2019 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.35.2019 Remont pustostanów lokali mieszkalnych (5 pustostanów - 5 części). 08.05.2019 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.31.2019 Doposażenie w instalację centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody, nieruchomości mieszkalnej wielorodzinnej przy ul. Równej 5 w Warszawie, wraz z adaptacją pomieszczenia na węzeł cieplny oraz wyposażeniem węzła cieplnego. 07.05.2019 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.32.2019 Doposażenie w instalację centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody, nieruchomości mieszkalnej wielorodzinnej przy ul. Równej 6 w Warszawie, wraz z adaptacją pomieszczenia na węzeł cieplny oraz wyposażeniem węzła cieplnego. 07.05.2019 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.27.2019 Doposażenie w instalację centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody, nieruchomości mieszkalnej wielorodzinnej przy ul. Ząbkowskiej 3 w Warszawie, wraz z adaptacją pomieszczenia na węzeł cieplny oraz wyposażeniem węzła cieplnego. 29.04.2019 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.28.2019 Doposażenie w instalację centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody, nieruchomości mieszkalnej wielorodzinnej przy ul. Ząbkowskiej 11 w Warszawie, wraz z adaptacją pomieszczenia na węzeł cieplny oraz wyposażeniem węzła cieplnego. 29.04.2019 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.29.2019 Wykonanie prac budowlanych polegających na przebudowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Łochowskiej 31 w Warszawie, realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego: Rewitalizacja obszaru Szmulowizna – kwartał Łomżyńska – ul. Łochowska, w dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. 26.04.2019 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.25.2019 Doposażenie w instalację centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody, nieruchomości mieszkalnej wielorodzinnej przy ul. Szwedzkiej 6 w Warszawie, wraz z adaptacją pomieszczenia na węzeł cieplny oraz wyposażeniem węzła cieplnego. 25.04.2019 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.26.2019 Doposażenie w instalację centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody, nieruchomości mieszkalnej wielorodzinnej przy ul. Szwedzkiej 15 w Warszawie, wraz z adaptacją pomieszczenia na węzeł cieplny oraz wyposażeniem węzła cieplnego. 25.04.2019 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.6.2019 Wykonanie prac budowlanych polegających na przebudowie, rozbudowie i nadbudowie budynku wielorodzinnego przy ul. Kłopotowskiego 30 w Warszawie (front, oficyna lewa, oficyna prawa) wraz z rozbudową altany śmietnikowej realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego: Modernizacja budynku przy ul. Kłopotowskiego 30 w Dzielnicy Praga - Północ m.st. Warszawy. 24.04.2019 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.24.2019 Remont pustostanów lokali mieszkalnych (6 pustostanów - 6 części). 17.04.2019 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.23.2019 Remont pustostanów lokali mieszkalnych (7 pustostanów – 7 części) 15.04.2019 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.22.2019 Remont pustostanów lokali mieszkalnych (8 pustostanów – 8 części) 12.04.2019 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.21.2019 Roboty budowlane polegające na wymianie witryn w lokalach usługowych w ramach zadania inwestycyjnego “Centrum Lokalne – modernizacja lokali użytkowych” - etap II. 05.04.2019 10:00
Nieaktualne
DNZP.260.10.2019 Doposażenie w węzeł cieplny nieruchomości mieszkalnej wielorodzinnej przy ul. Jagiellońskiej 47 w Warszawie 04.04.2019 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.19.2019 Wykonanie prac budowlanych polegających na modernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami na parterze przy ul. Środkowej 12 w Warszawie, realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego: Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi-Kwartał Inżynierska- ul. Stalowa 33 oraz ul. Środkowa 12 i 14. 28.03.2019 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.20.2019 Sprzątanie terenów utwardzonych zewnętrznych i zieleńców przy wskazanych budynkach zarządzanych przez ZGN, sprzątanie powierzchni wewnętrznych we wskazanych budynkach zarządzanych przez ZGN, sprzątanie powierzchni wewnętrznej budynku garażowego, mycie mechaniczne hal garażowych. 25.03.2019 10:00
Nieaktualne
DNZP.260.7.2019 Remont bram wjazdowych w budynku mieszkalnym przy ul. Okrzei 29 w Warszawie. 18.03.2019 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.16.2019 Wymiana stolarki okiennej w budynku przy ul. Inżynierskiej 7 w lokalach 1A, 21, 33, 36, 48, 50 w Warszawie. 14.03.2019 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.15.2019 Roboty budowlane polegające na wymianie witryn w lokalach usługowych w ramach zadania inwestycyjnego “Centrum Lokalne – modernizacja lokali użytkowych” - etap II. 13.03.2019 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.18.2019 Sukcesywne wykonywanie usług w zakresie opróżniania pustostanów mieszkalnych i użytkowych, piwnic, strychów położonych w budynkach znajdujących się na terenie administrowanym przez ZGN w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy. 11.03.2019 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.11.2019 Doposażenie w instalację centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody, nieruchomości mieszkalnej wielorodzinnej przy ul. Zachariasza 10 w Warszawie, wraz z adaptacją pomieszczenia na węzeł cieplny oraz wyposażeniem węzła cieplnego. 04.03.2019 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.12.2019 Doposażenie w instalację centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody, nieruchomości mieszkalnej wielorodzinnej przy ul. Zamoyskiego 25 w Warszawie, wraz z adaptacją pomieszczenia na węzeł cieplny oraz wyposażeniem węzła cieplnego. 04.03.2019 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.13.2019 Doposażenie w instalację centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody, nieruchomości mieszkalnej wielorodzinnej przy ul. Zaokopowej 3 w Warszawie, wraz z adaptacją pomieszczenia na węzeł cieplny oraz wyposażeniem węzła cieplnego. 04.03.2019 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.9.2019 Doposażenie w instalację centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody, nieruchomości mieszkalnej wielorodzinnej przy ul. Wrzesińskiej 14 w Warszawie, wraz z adaptacją pomieszczenia na węzeł cieplny oraz wyposażeniem węzła cieplnego. 27.02.2019 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.10.2019 Doposażenie w instalację centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody, nieruchomości mieszkalnej wielorodzinnej przy ul. Zachariasza 8 w Warszawie, wraz z adaptacją pomieszczenia na węzeł cieplny oraz wyposażeniem węzła cieplnego. 27.02.2019 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.124.2018 Wykonanie prac budowlanych polegających na przebudowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Łochowskiej 38A w Warszawie, realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego: Rewitalizacja obszaru Szmulowizna – kwartał Łomżyńska – ul. Łochowska 38A, w dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. 25.02.2019 11:00
Nieaktualne
DNZP.261.7.2019 Doposażenie w instalację centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody, nieruchomości mieszkalnej wielorodzinnej przy ul. Wołomińskiej 15 w Warszawie, wraz z adaptacją pomieszczenia na węzeł cieplny oraz wyposażeniem węzła cieplnego 25.02.2019 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.8.2019 Doposażenie w instalację centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody, nieruchomości mieszkalnej wielorodzinnej przy ul. Wołomińskiej 17A w Warszawie, wraz z adaptacją pomieszczenia na węzeł cieplny oraz wyposażeniem węzła cieplnego. 25.02.2019 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.14.2019 Remont pustostanów lokali mieszkalnych (4 pustostanów - 4 części). 22.02.2019 10:00
Nieaktualne
DNZP.260.3.2019 Okresowe pomiary ochronne dla instalacji elektrycznych w budynkach zarządzanych przez ZGN w Dzielnicy Praga - Północ m. st. Warszawy w 2019 r. 18.02.2019 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.004.2019 Remont pustostanów lokali mieszkalnych (6 pustostanów - 6 części) 15.02.2019 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.005.2019 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej doposażenia w instalacje centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody oraz dokumentacji doposażenia w dwufunkcyjny węzeł cieplny na potrzeby instalacji c.o. i c.c.w. dla nieruchomości zarządzanych przez ZGN w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. 14.02.2019 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.003.2019 Remont pustostanów lokali mieszkalnych (10 pustostanów - 10 części). 12.02.2019 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.002.2019 Remont pustostanów lokali mieszkalnych (9 pustostanów - 9 części) 04.02.2019 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.001.2019 Remont pustostanów lokali mieszkalnych (9 pustostanów - 9 części) 21.01.2019 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.127.2018 Remont pustostanów lokali mieszkalnych (10 pustostanów - 10 części). 08.01.2019 10:00
Nieaktualne
DNZP.260.80.2018 Remont balkonów w budynku przy ul. Tarchomińskiej 12 w Warszawie 07.01.2019 11:00
Nieaktualne
DNZP.261.126.2018 Remont balkonów w budynku przy ul. Grajewskiej 21 i Grajewskiej 21A w Warszawie. 07.01.2019 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.125.2018 Remont pustostanów lokali mieszkalnych (11 pustostanów - 11 części). 03.01.2019 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.123.2018 Remont pustostanów lokali mieszkalnych (9 pustostanów - 9 części) 14.12.2018 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.121.2018 Remont pustostanów lokali mieszkalnych (10 pustostanów – 10 części) 10.12.2018 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.120.2018 Remont pustostanów lokali mieszkalnych (9 pustostanów - 9 części). 06.12.2018 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.119.2018 Sprzątanie terenów utwardzonych zewnętrznych i zieleńców przy wskazanych budynkach zarządzanych przez ZGN, sprzątanie powierzchni wewnętrznych we wskazanych budynkach zarządzanych przez ZGN. 26.11.2018 09:00
Nieaktualne
DNZP.261.118.2018 Wykonanie prac budowlanych polegających na przebudowie, rozbudowie i nadbudowie budynku oficyny prawej przy ul. Kłopotowskiego 30 w Warszawie realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego: Modernizacja budynku przy ul. Kłopotowskiego 30 w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy. 15.11.2018 10:00
Nieaktualne
DNZP.260.64.2018 Usług pogotowia w zakresie usuwania awarii na instalacjach wodnych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania 09.11.2018 10:00
Nieaktualne
DNZP.260.65.2018 Usług pogotowia w zakresie usuwania awarii elektrycznych w budynkach komunalnych i wspólnotowych administrowanych przez ZGN 09.11.2018 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.116.2018 Remont pustostanów lokali mieszkalnych (7 pustostanów - 7 części). 05.11.2018 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.110.2018 Bieżące utrzymanie mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy administrowanego przez ZGN w Dzielnicy Praga-Północ oraz części wspólnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych administrowanych przez ZGN w sprawności technicznej w zakresie branży sanitarnej. 31.10.2018 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.111.2018 Bieżące utrzymanie mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy administrowanego przez ZGN w Dzielnicy Praga-Północ oraz części wspólnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych administrowanych przez ZGN w sprawności technicznej w zakresie branży elektrycznej 31.10.2018 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.101.2018 Codzienne utrzymanie porządku i czystości na terenach zewnętrznych administrowanych przez ZGN (przy budynkach wspólnot mieszkaniowych) oraz okresowe sprzątanie terenów zarządzanych przez ZGN. 30.10.2018 12:00
Nieaktualne
DNZP.261.100.2018 Sprzątanie terenów utwardzonych zewnętrznych i zieleńców oraz powierzchni wewnętrznych we wskazanych budynkach zarządzanych przez ZGN, sprzątanie powierzchni wewnętrznej budynku garażowego i mycie mechaniczne hal garażowych. 30.10.2018 11:00
Nieaktualne
DNZP.261.99.2018 Utrzymanie porządku i czystości na nieruchomościach przy ul. Ząbkowskiej 22/24/26 i ul. Ząbkowskiej 23/25 w Warszawie. 30.10.2018 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.112.2018 Remont pustostanów lokali mieszkalnych (7 pustostanów – 7 części) 30.10.2018 09:00
Nieaktualne
DNZP.261.117.2018 Kontrola stanu technicznego sprawności przewodów kominowych oraz usuwanie zanieczyszczeń z przewodów kominowych w komunalnym zasobie mieszkaniowym oraz w budynkach wspólnot mieszkaniowych – Gersona 42 i Witkiewicza 3 administrowanym przez ZGN w Dzielnicy Praga Północ. 29.10.2018 11:00
Nieaktualne
DNZP.261.108.2018 Bieżące utrzymanie mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy administrowanego przez ZGN w Dzielnicy Praga-Północ oraz części wspólnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych administrowanych przez ZGN w sprawności technicznej w zakresie branży ogólnobudowlanej: roboty dekarskie, blacharskie, murarskie, malarskie i drogowe 29.10.2018 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.109.2018 Bieżące utrzymanie mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy administrowanego przez ZGN w Dzielnicy Praga-Północ oraz części wspólnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych administrowanych przez ZGN w sprawności technicznej w zakresie branży ogólnobudowlanej: roboty stolarsko-ślusarskie, szklarskie i zduńskie – teren Administracji Obsługi Mieszkańców Nr 2, Nr 3, Nr 4 i Nr 5 oraz Wspólnoty mieszkaniowe – Gersona 42 i Witkiewicza 3. 29.10.2018 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.113.2018 Dozór i ochrona mienia 5 -ciu budynków administracyjnych Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy od dnia 30.11.2018 r. godz.15.30 do dnia 30.11.2019 r. godz. 7.30. 26.10.2018 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.114.2018 Usługa w zakresie dozoru i ochrony nieruchomości przy ul. Jagiellońskiej 47L w Warszawie 26.10.2018 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.115.2018 Usługa w zakresie dozoru i ochrony nieruchomości przy ul. Ząbkowskiej 22/24/26 i Ząbkowskiej 23/25 w Warszawie 26.10.2018 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.106.2018 Wymiana zużytej technicznie stolarki okiennej na stolarkę z PCV, aluminium lub drewnianą w budynkach i lokalach stanowiących własność m.st. Warszawy, administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy 25.10.2018 11:00
Nieaktualne
DNZP.261.107.2018 Remont pustostanów lokali mieszkalnych (8 pustostanów – 8 części) 25.10.2018 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.105.2018 Remont pustostanów lokali mieszkalnych (9 pustostanów – 9 części) 23.10.2018 10:00
Nieaktualne
DNZP.260.52.2018 Okresowa kontrola instalacji gazowych wraz z przyłączonymi do nich urządzeniami w budynkach komunalnych i wspólnot mieszkaniowych, administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Praga - Północ m. st. Warszawy w 2018 r 17.10.2018 11:00
Nieaktualne
DNZP.260.51.2018 Dostawa 50 zestawów komputerowych z licencjami systemu operacyjnego Microsoft® Windows 10 Professional dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. 17.10.2018 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.102.2018 Doposażenie w instalację centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody, nieruchomości mieszkalnej wielorodzinnej przy ul. Jagiellońskiej 47 w Warszawie. 16.10.2018 11:00
Nieaktualne
DNZP.261.104.2018 Remont pustostanów lokali mieszkalnych (7 pustostanów - 7 części). 16.10.2018 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.103.2018 Remont pustostanów lokali mieszkalnych (7 pustostanów - 7 części). 12.10.2018 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.97.2018 Doposażenie w instalację centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody, nieruchomości mieszkalnej wielorodzinnej przy ul. Białostockiej 46 w Warszawie, wraz z adaptacją pomieszczenia na węzeł cieplny oraz wyposażeniem węzła cieplnego. 04.10.2018 11:00
Nieaktualne
DNZP.261.98.2018 Remont pustostanów lokali mieszkalnych (5 pustostanów - 5 części). 04.10.2018 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.96.2018 Doposażenie w instalację centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody, nieruchomości mieszkalnej wielorodzinnej przy ul. Kowieńskiej 8 w Warszawie, wraz z adaptacją pomieszczenia na węzeł cieplny oraz wyposażeniem węzła cieplnego. 03.10.2018 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.94.2018 Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i remoncie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Łochowskiej 37 w Warszawie, realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego: Rewitalizacja obszaru Szmulowizna – kwartał Łomżyńska – ul. Łochowska, w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. 02.10.2018 10:00
Nieaktualne
DNZP.260.49.2018 Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy od dnia 01.12.2018 r do dnia 30.11.2019 r. 01.10.2018 11:00
Nieaktualne
DNZP.261.95.2018 Remont pustostanów lokali mieszkalnych (9 pustostanów - 9 części). 01.10.2018 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.93.2018 Remont balkonów w budynku przy ul. Grajewskiej 21 i Grajewskiej 21A w Warszawie. 27.09.2018 11:00
Nieaktualne
DNZP.261.92.2018 Remont budynku przy ul. Brzeskiej 4 w Warszawie – Etap I. 27.09.2018 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.91.2018 Wymiana zużytej technicznie stolarki okiennej na stolarkę z PCV, aluminium lub drewnianą w budynkach i lokalach stanowiących własność m.st. Warszawy, administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy. 26.09.2018 10:00
Nieaktualne
DNZP.260.46.2018 Remont balkonów w budynku przy ul. Tarchomińskiej 12 w Warszawie. 24.09.2018 11:00
Nieaktualne
DNZP.261.90.2018 Remont pustostanów lokali mieszkalnych (11 pustostanów – 11 części) 24.09.2018 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.89.2018 Remont pustostanów lokali mieszkalnych (8 pustostanów – 8 części) 17.09.2018 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.88.2018 Remont pustostanów lokali mieszkalnych (8 pustostanów – 8 części) 12.09.2018 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.87.2018 Remont pustostanów lokali mieszkalnych (9 pustostanów – 9 części) 05.09.2018 11:00
Nieaktualne
DNZP.261.85.2018 Remont budynku oraz instalacji gazu na klatce schodowej przy ul. Szwedzkiej 9 w Warszawie. 05.09.2018 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.86.2018 Remont w zakresie zabezpieczenia przed dalszą degradacją budynku przy ul. Małej 13A w Warszawie. 04.09.2018 10:00
Nieaktualne
DNZP.260.37.2018 Wymiana oraz wzmocnienie stropów, podestów schodowych i biegów w budynku przy ul. Jagiellońskiej 11 w Warszawie. Oznaczenie sprawy: DNZP.260.37.2018 03.09.2018 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.84.2018 Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i remoncie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Łochowskiej 37 w Warszawie, realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego: Rewitalizacja obszaru Szmulowizna – kwartał Łomżyńska – ul. Łochowska, w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy 31.08.2018 10:00
Nieaktualne
DNZP.260.36.2018 Odtworzenie balkonów w budynku przy ul. Strzeleckiej 42 w Warszawie. 29.08.2018 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.83.2018 Remont pustostanów lokali mieszkalnych (8 pustostanów – 8 części) 22.08.2018 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.80.2018 Wykonanie prac budowlanych polegających na przebudowie, rozbudowie i nadbudowie budynku oficyny prawej przy ul. Kłopotowskiego 30 w Warszawie realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego: Modernizacja budynku przy ul. Kłopotowskiego 30 w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy 21.08.2018 11:00
Nieaktualne
DNZP.261.78.2018 Roboty budowlane polegające na przebudowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Markowskiej 16 w Warszawie na budynek użyteczności publicznej z usługami – Etap I 21.08.2018 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.77.2018 Doposażenie w instalację centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody, nieruchomości mieszkalnej wielorodzinnej przy ul. Białostockiej 45 w Warszawie, wraz z adaptacją pomieszczenia na węzeł cieplny oraz wyposażeniem węzła cieplnego. 20.08.2018 11:00
Nieaktualne
DNZP.261.79.2018 Modernizacja lokali użytkowych realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego – „Centrum Lokalne przy Pl. Hallera modernizacja lokali użytkowych” (Etap I) 20.08.2018 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.81.2018 Remont pustostanów lokali mieszkalnych (11 pustostanów – 11 części) 17.08.2018 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.82.2018 Remont pustostanów lokali mieszkalnych (5 pustostanów – 5 części) 16.08.2018 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.14.2018 Wykonanie prac budowlanych polegających na przebudowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Łochowskiej 40 w Warszawie, realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego: Rewitalizacja obszaru Szmulowizna – kwartał Łomżyńska – ul. Łochowska 40, w dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy 03.08.2018 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.76.2018 Doposażenie w instalację centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody, nieruchomości mieszkalnej wielorodzinnej przy ul. Czynszowej 4 w Warszawie, wraz z adaptacją pomieszczenia na węzeł cieplny oraz wyposażeniem węzła cieplnego. 01.08.2018 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.71.2018 Wykonanie prac budowlanych polegających na przebudowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Łochowskiej 31 w Warszawie, realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego: Rewitalizacja obszaru Szmulowizna – kwartał Łomżyńska – ul. Łochowska, w dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. 30.07.2018 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.70.2018 Wykonanie prac budowlanych polegających na przebudowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Otwockiej 7 w Warszawie realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego: Rewitalizacja obszaru Szmulowizna-kwartał Łomżyńska -ul. Otwocka 7, w dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. 26.07.2018 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.75.2018 Remont pustostanów lokali mieszkalnych (8 pustostanów – 8 części) 23.07.2018 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.74.2018 Remont pustostanów lokali mieszkalnych (7 pustostanów – 7 części) 19.07.2018 11:00
Nieaktualne
DNZP.261.73.2018 Doposażenie w instalację centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody, nieruchomości mieszkalnej wielorodzinnej przy ul. Środkowej 21 w Warszawie, wraz z adaptacją pomieszczenia na węzeł cieplny oraz wyposażeniem węzła cieplnego. 19.07.2018 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.69.2018 Modernizacja lokali użytkowych realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego – „Centrum Lokalne przy Pl. Hallera modernizacja lokali użytkowych” (Etap I) 18.07.2018 11:00
Nieaktualne
DNZP.261.72.2018 Doposażenie w instalację centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody, nieruchomości mieszkalnej wielorodzinnej przy ul. Strzeleckiej 5 w Warszawie, wraz z adaptacją pomieszczenia na węzeł cieplny oraz wyposażeniem węzła cieplnego. 18.07.2018 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.29.2018 Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i remoncie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Łochowskiej 37 w Warszawie, realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego: Rewitalizacja obszaru Szmulowizna – kwartał Łomżyńska – ul. Łochowska, w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. 17.07.2018 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.68.2018 Wykonanie prac budowlanych polegających na modernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami na parterze przy ul. Środkowej 14 w Warszawie, realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego: Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi-Kwartał Inżynierska- ul. Stalowa 33 oraz ul. Środkowa 12 i 14. Oznaczenie sprawy: DNZP.261.68.2018 16.07.2018 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.67.2018 Remont pustostanów lokali mieszkalnych (10 pustostanów - 10 części). 11.07.2018 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.66.2018 Doposażenie w instalację centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody, nieruchomości mieszkalnej wielorodzinnej przy ul. Strzeleckiej 42 w Warszawie, wraz z adaptacją pomieszczenia na węzeł cieplny oraz wyposażeniem węzła cieplnego. 10.07.2018 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.65.2018 Doposażenie w instalację centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody, nieruchomości mieszkalnej wielorodzinnej przy ul. Strzeleckiej 38 w Warszawie, wraz z adaptacją pomieszczenia na węzeł cieplny oraz wyposażeniem węzła cieplnego. 09.07.2018 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.64.2018 Doposażenie w instalację centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody, nieruchomości mieszkalnej wielorodzinnej przy ul. Strzeleckiej 28 w Warszawie, wraz z adaptacją pomieszczenia na węzeł cieplny oraz wyposażeniem węzła cieplnego. 06.07.2018 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.63.2018 Remont pustostanów lokali mieszkalnych (10 pustostanów - 10 części). 02.07.2018 11:00
Nieaktualne
DNZP.260.30.2018 Naprawa nadproży w budynku przy ul. Czynszowej 4 w Warszawie. 29.06.2018 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.62.2018 Remont pustostanów lokali mieszkalnych (7 pustostanów - 7 części). 28.06.2018 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.61.2018 Remont pustostanów lokali mieszkalnych (10 pustostanów – 10 części) 26.06.2018 11:00
Nieaktualne
DNZP.261.60.2018 Remont w zakresie zabezpieczenia przed dalszą degradacją budynku przy ul. Małej 13A w Warszawie. 26.06.2018 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.59.2018 Wykonanie prac budowlanych polegających na modernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego oficynowego przy ul. Siedleckiej 25 w Warszawie- ETAP II, realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego: Rewitalizacja obszaru Szmulowizna – kwartał Łomżyńska – ul. Siedlecka 25 i 29. 22.06.2018 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.58.2018 Wykonanie prac budowlanych polegających na przebudowie, rozbudowie i nadbudowie budynku oficyny prawej przy ul. Kłopotowskiego 30 w Warszawie realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego: Modernizacja budynku przy ul. Kłopotowskiego 30 w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy 21.06.2018 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.56.2018 Prace budowlane polegające na remoncie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Łomżyńskiej 29 w Warszawie 20.06.2018 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.57.2018 Remont pustostanów lokali mieszkalnych (13 pustostanów - 13 części). 14.06.2018 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.55.2018 Odtworzenie balkonów, naprawa elewacji, remont dachu i wymiana fragmentu stropu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Środkowej 23 w Warszawie. 11.06.2018 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.54.2018 Remont pustostanów lokali mieszkalnych (10 pustostanów - 10 części). 08.06.2018 11:00
Nieaktualne
DNZP.261.48.2018 Wykonanie prac budowlanych polegających na przebudowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Otwockiej 7 w Warszawie realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego: Rewitalizacja obszaru Szmulowizna-kwartał Łomżyńska -ul. Otwocka 7, w dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. 08.06.2018 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.49.2018 Wymiana bramy w prześwicie bramowym, wymiana balustrad balkonowych z montażem ozdobnych wsporników pod płytami balkonowymi w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Targowej 40 w Warszawie. 07.06.2018 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.53.2018 Remont pustostanów lokali mieszkalnych (10 pustostanów - 10 części). 06.06.2018 11:00
Nieaktualne
DNZP.261.47.2018 Wykonanie prac budowlanych polegających na przebudowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Ząbkowskiej 36 w Warszawie realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego: Rewitalizacja obszaru Stara Praga-kwartał Brzeska-ul. Ząbkowska 36, w dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. 06.06.2018 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.52.2018 Wykonanie prac budowlanych polegających na modernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami na parterze przy ul. Środkowej 12 w Warszawie, realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego: Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi-Kwartał Inżynierska- ul. Stalowa 33 oraz ul. Środkowa 12 i 14. 05.06.2018 11:00
Nieaktualne
DNZP.261.50.2018 Remont pustostanów lokali mieszkalnych (11 pustostanów - 11 części). 04.06.2018 12:00
Nieaktualne
DNZP.261.51.2018 Wykonanie prac budowlanych polegających na przebudowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Łochowskiej 38A w Warszawie, realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego: Rewitalizacja obszaru Szmulowizna – kwartał Łomżyńska – ul. Łochowska 38A, w dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. 04.06.2018 11:00
Nieaktualne
DNZP.261.45.2018 Remont pustostanów lokali mieszkalnych (12 pustostanów - 12 części) 23.05.2018 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.41.2018 Wykonanie prac budowlanych polegających na modernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego oficynowego przy ul. Siedleckiej 25 w Warszawie- ETAP II, realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego: Rewitalizacja obszaru Szmulowizna – kwartał Łomżyńska – ul. Siedlecka 25 i 29 22.05.2018 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.43.2018 Wykonanie prac budowlanych polegających na przebudowie, rozbudowie i nadbudowie budynku oficyny prawej przy ul. Kłopotowskiego 30 w Warszawie realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego: Modernizacja budynku przy ul. Kłopotowskiego 30 w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy. 21.05.2018 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.46.2018 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej doposażenia w instalacje centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody oraz w dwufunkcyjny węzeł cieplny na potrzeby instalacji c.o. i c.c.w. dla nieruchomości zarządzanych przez ZGN w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. 18.05.2018 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.40.2018 Wykonanie prac budowlanych polegających na modernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami na parterze przy ul. Stalowej 33 w Warszawie, realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego: Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi-Kwartał Inżynierska- ul. Stalowa 33 oraz ul. Środkowa 12 i 14. 17.05.2018 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.2.2018 Roboty budowlane polegające na przebudowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Markowskiej 16 w Warszawie na budynek użyteczności publicznej z usługami 15.05.2018 11:00
Nieaktualne
DNZP.261.36.2018 Wykonanie prac budowlanych polegających na modernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami na parterze przy ul. Środkowej 14 w Warszawie, realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego: Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi-Kwartał Inżynierska- ul. Stalowa 33 oraz ul. Środkowa 12 i 14. 15.05.2018 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.44.2018 Remont pustostanów lokali mieszkalnych (12 pustostanów – 12 części) 11.05.2018 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.38.2018 Odtworzenie balkonów, naprawa elewacji i wymiana fragmentu stropu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Środkowej 23 w Warszawie. 10.05.2018 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.42.2018 Remont pustostanów lokali mieszkalnych (11 pustostanów – 11 części) 09.05.2018 11:00
Nieaktualne
DNZP.261.37.2018 Doposażenie w instalację centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody, nieruchomości mieszkalnej wielorodzinnej przy ul. Mackiewicza 1 w Warszawie, wraz z adaptacją pomieszczenia na węzeł cieplny oraz wyposażeniem węzła cieplnego. 08.05.2018 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.39.2018 Remont pustostanów lokali mieszkalnych (4 pustostany - 4 części). 07.05.2018 11:00
Nieaktualne
DNZP.261.27.2018 Wykonanie prac budowlanych polegających na modernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami na parterze przy ul. Środkowej 12 w Warszawie, realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego: Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi-Kwartał Inżynierska- ul. Stalowa 33 oraz ul. Środkowa 12 i 14. 25.04.2018 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.35.2018 Remont pustostanów lokali mieszkalnych (5 pustostanów - 5 części). 23.04.2018 11:00
Nieaktualne
DNZP.261.34.2018 Wykonanie prac budowlanych polegających na przebudowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Łochowskiej 31 w Warszawie, realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego: Rewitalizacja obszaru Szmulowizna – kwartał Łomżyńska – ul. Łochowska, w dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. 23.04.2018 10:00
Nieaktualne
DNZP.260.22.2018 Malowanie hal garażowych w budynku przy ul. Ząbkowskiej 22/24/26 w Warszawie. 20.04.2018 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.31.2018 Wykonanie prac budowlanych polegających na przebudowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Łochowskiej 43 w Warszawie realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego: Rewitalizacja obszaru Szmulowizna – kwartał Łomżyńska – ul. Łochowska, w dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. 17.04.2018 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.28.2018 Wykonanie prac budowlanych polegających na modernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami na parterze przy ul. Stalowej 33 w Warszawie, realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego: Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi-Kwartał Inżynierska- ul. Stalowa 33 oraz ul. Środkowa 12 i 14 09.04.2018 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.9.2018 Wykonanie prac budowlanych polegających na przebudowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Ząbkowskiej 36 w Warszawie realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego: Rewitalizacja obszaru Stara Praga-kwartał Brzeska-ul. Ząbkowska 36, w dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. 06.04.2018 10:00
Nieaktualne

Kontakt

ul. Jagiellońska 23

03-719 Warszawa

 

NIP: PL 1132524746, REGON: 011513343

 

Centrala:

22 205 41 00, 22 818 01 99,

22 619 59 79, 22 619 43 57.

fax: 22 205 41 90

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP2

 

Strona wykorzystuje COOKIES wyłącznie dla potrzeb bieżącej sesji i prawidłowego działania serwisu. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.